Trang chủ » Kiểm định chất lượng » Hoạt động đánh giá chất lượng » KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG NAM ĐỊNH
KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG NAM ĐỊNH

Thực hiện Quyết định số 191/QĐ-KĐCLGD ngày 27 tháng 7 năm 2023 của Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD), Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam (CTĐHCĐVN) về việc thành lập Đoàn đánh giá ngoài (ĐGN) chương trình đào tạo ngành Điều dưỡng trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định, Đoàn Chuyên gia ĐGN đã tiến hành khảo sát sơ bộ (KSSB) tại Trường Đại học Đại học Điều dưỡng Nam Định vào ngày 05 tháng 8 năm 2023. Kết thúc KSSB, Giám đốc Trung tâm KĐCLGD – Hiệp hội CTĐHCĐVN, Trưởng Đoàn chuyên gia ĐGN và Hiệu trưởng Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định đã cùng ký Biên bản Ghi nhớ KSSB.

Đợt KSCT được tiến hành từ ngày 10 tháng 8 đến ngày 13 tháng 8 năm 2023.

Lễ khai mạc đợt KSCT được tổ chức vào sáng ngày 10 tháng 8 năm 2023 tại Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định. Tham dự Lễ khai mạc, về phía Trung tâm KĐCLGD – Hiệp hội CTĐHCĐVN và Đoàn chuyên gia ĐGN có PGS.TS. Nguyễn Phương Nga – Giám đốc Trung tâm; PGS.TS. Phạm Văn Quyết – Nguyên Trưởng Khoa Sau đại học, Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQGHN, Trưởng Đoàn ĐGN; TS. Phạm Ngân Giang – Kiểm định viên Trung tâm KĐCLGD, Nguyên Chánh Văn phòng Cục KHCN&ĐT, Bộ Y tế, Thư ký Đoàn ĐGN và các thành viên đoàn ĐGN.

PGS.TS. Nguyễn Phương Nga – Giám đốc Trung tâm KĐCLGD – Hiệp hội Các trường ĐHCĐVN phát biểu Khai mạc đợt KSCT CTĐT ngành Điều dưỡng trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định

Về phía Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định có: PGS.TS. Lê Thanh Tùng – Chủ tịch Hội đồng Trường; TS. Trương Tuấn Anh – Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng TĐG; TS. Ngô Huy Hoàng – Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐG; ThS. Trần Việt Tiến – Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, Thư ký; ThS. Lê Thị Minh Thu, Thành viên Hội đồng TĐG và các thành viên Hội đồng TĐG CTĐT ngành Điều dưỡng trình độ thạc sĩ, các nhóm chuyên trách, đại diện các đoàn thể của Trường, đại diện giảng viên, sinh viên và khách mời.

TS. Trương Tuấn Anh – Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng TĐG báo cáo Tổng quan CTĐT ngành Điều dưỡng trình độ thạc sĩ của Nhà trường tại Lễ khai mạc đợt KSCT

Đoàn Chuyên gia ĐGN chụp ảnh lưu niệm với Lãnh đạo Nhà trường và Lãnh đạo Hội đồng tự đánh giá CTĐT tại Lễ khai mạc đợt KSCT

Trong thời gian KSCT, Đoàn chuyên gia ĐGN đã khảo sát, nghiên cứu hồ sơ minh chứng, phỏng vấn các nhà tuyển dụng; cựu người học; người học; Lãnh đạo Nhà trường; Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, khoa, bộ môn, trung tâm, các phòng ban chức năng, đại diện giảng viên; thu thập thông tin phản hồi của các bên liên quan; thẩm định tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp; quan sát cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, phòng thực hành và phòng làm việc của CTĐT tại Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định để xác thực các thông tin trong báo cáo TĐG CTĐT của Nhà trường.

Sau 4 ngày làm việc, tại Lễ bế mạc đợt KSCT CTĐT ngành Điều dưỡng trình độ thạc sĩ của Nhà trường, PGS.TS. Phạm Văn Quyết, Trưởng đoàn chuyên gia ĐGN đã trình bày Báo cáo sơ bộ kết quả đánh giá chất lượng CTĐT của Trường. Báo cáo của Đoàn ĐGN đã trình bày rõ những điểm mạnh của Nhà trường; đồng thời Báo cáo cũng đề xuất các khuyến nghị để Nhà trường phát huy những điểm mạnh và khắc phục những tồn tại của CTĐT với mục đích không ngừng cải tiến chất lượng đào tạo của Nhà trường.

PGS.TS. Phạm Văn Quyết – Trưởng đoàn chuyên gia ĐGN Báo cáo sơ bộ kết quả đánh giá chất lượng CTĐT tại Lễ Bế mạc đợt KSCT

Tiếp thu các khuyến nghị của Đoàn chuyên gia ĐGN, TS. Trương Tuấn Anh – Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng TĐG đã phát biểu, khẳng định Nhà trường sẽ có những kế hoạch và giải pháp cụ thể, khả thi để triển khai thực hiện các khuyến nghị của Đoàn chuyên gia ĐGN.

Kết thúc phiên bế mạc, Giám đốc Trung tâm KĐCLGD, Trưởng đoàn chuyên gia ĐGN và Hiệu trưởng Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định đã cùng ký biên bản hoàn thành đợt KSCT phục vụ ĐGN CTĐT ngành Điều dưỡng trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định.

Ký biên bản hoàn thành đợt KSCT CTĐT ngành Điều dưỡng trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định

Một số hình ảnh hoạt động của Đoàn ĐGN trong đợt KSCT CTĐT ngành Điều dưỡng trình độ thạc sĩ tại Trường ĐH Điều dưỡng Nam Định

Đoàn Chuyên gia ĐGN tại Lễ Khai mạc đợt KSCT CTĐT Trường ĐH Điều dưỡng Nam Định

Hội trường Khai mạc đợt KSCT CTĐT tại Trường ĐH Điều dưỡng Nam Định

Đoàn ĐGN làm việc với Lãnh đạo Nhà Trường và Lãnh đạo Hội đồng TĐG CTĐT

Đoàn ĐGN phỏng vấn trực tuyến tại Trường ĐH Điều dưỡng Nam Định

Đoàn ĐGN phỏng vấn trực tiếp tại Trường ĐH Điều dưỡng Nam Định

Đoàn ĐGN phỏng vấn trực tiếp tại Trường ĐH Điều dưỡng Nam Định