Trang chủ » Kiểm định chất lượng » Hoạt động đánh giá chất lượng » Kiểm định chất lượng 03 CTĐT: ngành QTKD, Tài chính – Ngân hàng và CNTT trình độ ĐH tại Trường ĐH Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh
Kiểm định chất lượng 03 CTĐT: ngành QTKD, Tài chính – Ngân hàng và CNTT trình độ ĐH tại Trường ĐH Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ Quyết định số 47/QĐ-KĐCLGD ngày 17 tháng 3 năm 2023 của Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD), Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam (CTĐHCĐVN) về việc thành lập Đoàn đánh giá ngoài (ĐGN) 03 chương trình đào tạo (CTĐT) trình độ đại học của Trường Đại học Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh: Quản trị Kinh doanh, Tài chính – Ngân hàng và Công nghệ Thông tin, Đoàn Chuyên gia ĐGN đã tiến hành khảo sát sơ bộ (KSSB) tại Trường Đại học Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 31 tháng 3 năm 2023. Kết thúc KSSB, Giám đốc Trung tâm KĐCLGD – Hiệp hội CTĐHCĐVN, Trưởng Đoàn chuyên gia ĐGN và Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh đã cùng ký Biên bản Ghi nhớ sau KSSB.

Từ ngày 07 tháng 4 đến ngày 13 tháng 4 năm 2023, Đoàn ĐGN đã tiến hành KCST tại Trường.

           Lễ khai mạc đợt KSCT được tổ chức vào ngày 07 tháng 4 năm 2023 tại Trường Đại học Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh. Tham dự Lễ khai mạc, về phía Trung tâm KĐCLGD – Hiệp hội CTĐHCĐVN và Đoàn chuyên gia ĐGN có PGS.TS. Nguyễn Phương Nga – Giám đốc Trung tâm, GS. TSKH. Bành Tiến Long, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trưởng đoàn ĐGN; TS. Nguyễn Thị Tuyết, Phó trưởng phòng Đánh giá CLGD, Trung tâm KĐCL, Hiệp hội CTĐHCĐVN, Thư ký đoàn; PGS.TS. Nguyễn Văn Uyên, Trưởng phòng Công nhận chất lượng, Trung tâm KĐCL, Hiệp hội CTĐHCĐVN, Thành viên Thường trực và các thành viên đoàn ĐGN.

PGS.TS. Nguyễn Phương Nga – Giám đốc Trung tâm KĐCLGD – Hiệp hội Các trường ĐHCĐVN phát biểu Khai mạc đợt KSCT phục vụ ĐGN 03 chương trình đào tạo tại Trường Đại học Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh

Về phía Trường Đại học Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh có TS. Trần Việt Anh – Phó Chủ tịch HĐT, Phó Hiệu trưởng phụ trách, Chủ tịch Hội đồng TĐG và các thành viên 03 Hội đồng TĐG của 03 CTĐT, các nhóm chuyên trách, đại diện các đoàn thể của Trường, đại diện giảng viên, sinh viên và khách mời.

TS. Trần Việt Anh – Phó Chủ tịch HĐT, Phó Hiệu trưởng phụ trách, Chủ tịch Hội đồng TĐG báo cáo Tổng quan 03 CTĐT của Nhà trường tại Lễ khai mạc đợt KSCT

Đoàn Chuyên gia ĐGN chụp ảnh với Lãnh đạo Nhà trường và Lãnh đạo Hội đồng tự đánh giá 03 CTĐT

Trong thời gian KSCT, Đoàn chuyên gia ĐGN đã khảo sát, nghiên cứu hồ sơ minh chứng, phỏng vấn các nhà tuyển dụng; cựu người học; người học; Lãnh đạo Nhà trường; Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, khoa, bộ môn, trung tâm, các phòng ban chức năng, đại diện giảng viên; thu thập thông tin phản hồi của các bên liên quan; thẩm định tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp; quan sát cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, phòng thực hành và phòng làm việc của 03 CTĐT tại Trường Đại học Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh để xác thực các thông tin trong báo cáo TĐG 03 CTĐT của Nhà trường.

Tại Lễ bế mạc đợt KSCT 03 CTĐT của Nhà trường, GS.TSKH. Bành Tiến Long, Trưởng đoàn chuyên gia ĐGN đã trình bày Báo cáo sơ bộ kết quả đánh giá chất lượng 03 CTĐT của Trường. Báo cáo của Đoàn ĐGN đã trình bày rõ những điểm mạnh của Nhà trường; đồng thời Báo cáo cũng đề xuất các khuyến nghị để Nhà trường phát huy những điểm mạnh và khắc phục những tồn tại của 03 CTĐT với mục đích không ngừng cải tiến chất lượng đào tạo của Nhà trường. 

Tiếp thu các khuyến nghị của Đoàn chuyên gia ĐGN, TS. Nguyễn Việt Anh, Phó Chủ tịch HĐT, Phó Hiệu trưởng phụ trách, Chủ tịch Hội đồng TĐG đã phát biểu, khẳng định Nhà trường sẽ có những kế hoạch và giải pháp cụ thể, khả thi để triển khai thực hiện các khuyến nghị của Đoàn chuyên gia ĐGN. Kết thúc phiên bế mạc, Giám đốc Trung tâm KĐCLGD, Trưởng đoàn chuyên gia ĐGN và Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh đã cùng ký biên bản hoàn thành đợt KSCT phục vụ ĐGN 03 CTĐT tại Trường Đại học Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh

Ký biên bản hoàn thành đợt KSCT 03 chương trình đào tạo tại Trường Đại học Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh

Một số hình ảnh hoạt động của Đoàn ĐGN trong đợt KSCT 03 CTĐT tại Trường Đại học Hùng Vương Tp. Hồ Chí Minh