Trang chủ » Kiểm định chất lượng » Hoạt động đánh giá chất lượng » Khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh
Khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh

Ngày 29/11/2019 Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam (CTĐHCĐVN) đã phối hợp với Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh – Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Bắc Ninh tổ chức đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục theo quy trình kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo với 10 tiêu chuẩn (55 tiêu chí).

Đoàn chuyên gia ĐGN chụp ảnh lưu niệm với Lãnh đạo Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh tại Lễ Khai mạc đợt Khảo sát chính thức

Tham dự lễ khai mạc về phía Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục và Đoàn chuyên gia Đánh giá ngoài có PGS.TS. Trần Thị Hà – Phó Giám đốc Trung tâm, Trưởng đoàn ĐGN; ThS. Đinh Tuấn Dũng – Thư ký Đoàn; GS.TS. Nguyễn Quang Dong – Thành viên thường trực Đoàn; PGS.TS. Phạm Văn Quyết và TS. Phạm Xuân Thanh là thành viên Đoàn; Th.S Phạm Thị Quyên – Cán bộ Hỗ trợ hành chính cho Đoàn chuyên gia Đánh giá ngoài. Phía Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh có ThS. Nguyễn Hữu Tuyến – Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng TĐG; ThS. Vương Văn Quang – Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐG, ThS. Nguyễn Thanh Chuân – Phó Hiệu trưởng, UV Hội đồng TĐG; ThS. Nguyễn Văn Thanh – Trưởng phòng Thanh tra – Pháp chế và Đảm bảo chất lượng, Thư ký Hội đồng TĐG; Đại diện Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Trưởng các Phòng, Ban, Khoa, Bộ môn trực thuộc Trường, các thành viên Hội đồng Tự đánh giá, Ban Thư ký, đại diện giảng viên, sinh viên,… của Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh – Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Bắc Ninh.

PGS.TS. Trần Thị Hà – PGĐ – TTKĐCLGD phát biểu ý kiến tại Lễ Khai mạc đợt KSCT phục vụ ĐGN Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh

Đợt Khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài tại Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh  bắt đầu từ ngày 29/11 đến ngày 02/12/2019. Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đã tiến hành khảo sát, nghiên cứu các hồ sơ minh chứng của 10 tiêu chuẩn với 55 tiêu chí, phỏng vấn các nhà tuyển dụng; cựu người học; người học; Lãnh đạo Nhà trường; Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, khoa, bộ môn, các phòng ban chức năng, đại diện giảng viên; thu thập thông tin phản hồi của các bên liên quan; điện thoại thẩm định tình hình việc làm của 338 sinh viên tốt nghiệp; quan sát cơ sở vật chất của Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh để xác thực các thông tin trong báo cáo tự đánh giá của Nhà trường, từ đó đưa ra các khuyến nghị giúp cải tiến và nâng cao chất lượng của Nhà trường.

PGS.TS. Trần Thị Hà – Trưởng đoàn ĐGN báo cáo sơ bộ kết quả khảo sát tại Lễ Bế mạc đợt Khảo sát chính thức phục vụ ĐGN cơ sở giáo dục – Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh

Sau 4 ngày làm việc, Lễ bế mạc đợt Khảo sát chính thức phục vụ ĐGN cơ sở giáo dục – Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh được tổ chức vào 14 giờ 30 ngày 02/12/2019. Tại Lễ bế mạc đợt Khảo sát chính thức, Trưởng đoàn chuyên gia đánh giá ngoài  – PGS.TS. Trần Thị Hà đã trình bày Báo cáo sơ bộ kết quả đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục – Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh. Báo cáo đánh giá ngoài đã nêu rõ những điểm mạnh của Nhà trường; đồng thời Đoàn ĐGN đưa ra các khuyến nghị để Nhà trường phát huy những điểm mạnh và khắc phục những tồn tại với mục đích không ngừng cải tiến chất lượng đào tạo của Nhà trường.

Tiếp thu các khuyến nghị của Đoàn chuyên gia ĐGN trong Báo cáo sơ bộ kết quả đánh giá chất lượng giáo dục của Nhà trường, ThS. Nguyễn Hữu Tuyến – Hiệu trưởng Nhà trường đã khẳng định Nhà trường sẽ có những kế hoạch và giải pháp cụ thể, khả thi để triển khai thực hiện các khuyến nghị của Đoàn chuyên gia ĐGN.

ThS. Nguyễn Hữu Tuyến – Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu ý kiến tại Lễ Bế mạc đợt KSCT phục vụ ĐGN cơ sở giá dục – Trường Cao đắng Sư phạm Bắc Ninh

Kết thúc phiên bế mạc, Phó Giám đốc Trung tâm KĐCLGD – Hiệp hội các trường ĐHCĐVN, Trưởng đoàn chuyên gia ĐGN và Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh đã cùng ký biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Nhà trường.

Ký biên bản hoàn thành đợt KSCT tại Lễ bế mạc đợt KSCT phục vụ ĐGN cơ sở giáo dục – Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh

Một số hình ảnh hoạt động của Đoàn ĐGN trong đợt khảo sát: