Trang chủ » Kiểm định chất lượng » Hoạt động đánh giá chất lượng » Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài khảo sát sơ bộ tại Trường Đại học Duy Tân
Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài khảo sát sơ bộ tại Trường Đại học Duy Tân

Ngày 29/11/2016 Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài (ĐGN) của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam (KĐCLGD – HHCTĐHCĐVN) đã tiến hành khảo sát sơ bộ tại Trường Đại học Duy Tân để chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức theo quy trình kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

PGS.TS. Nguyễn Phương Nga –GĐ Trung tâm KĐCLGD – HH Các trường ĐHCĐ Việt Nam phát biểu ý kiến tại phiên KSSB phục vụ ĐGN tại Trường ĐH Duy Tân

PGS.TS. Nguyễn Phương Nga –GĐ Trung tâm KĐCLGD – HH Các trường ĐHCĐ Việt Nam
phát biểu ý kiến tại phiên KSSB phục vụ ĐGN tại Trường ĐH Duy Tân

 

PGS.TS. Trần Thị Hà – Trưởng đoàn ĐGN phát biểu ý kiến tại phiên KSSB phục vụ ĐGN tại Trường ĐH Duy Tân

PGS.TS. Trần Thị Hà – Trưởng đoàn ĐGN phát biểu ý kiến
tại phiên KSSB phục vụ ĐGN tại Trường ĐH Duy Tân

Tham gia ngày khảo sát sơ bộ tại Trường ĐH Duy Tân, về phía Trung tâm KĐCLGD – HH CTĐHCĐVN có PGS.TS. Nguyễn Phương Nga -Giám đốc Trung tâm; về phía Đoàn chuyên gia ĐGN có PGS.TS. Trần Thị Hà – Trưởng đoàn; ThS. Đinh Tuấn Dũng – Thư ký Đoàn; Về phía Trường ĐH Duy Tân có Anh hùng Lao động, Nhà giáo Ưu tú Lê Công Cơ – Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Hiệu trưởng Trường Đại học Duy Tân cùng các cán bộ, giảng viên là thành viên Hội đồng Tự đánh giá của Trường Đại học Duy Tân và lãnh đạo các Khoa, Phòng, Ban trong Trường.

Trong ngày khảo sát sơ bộ, Đoàn chuyên gia ĐGN đã làm việc với Lãnh đạo Trường ĐH Duy Tân, Hội đồng Tự đánh giá của Trường, Trưởng các đơn vị của Trường, Ban Thư ký và các Nhóm chuyên trách với các nội dung chính bao gồm:

  • Đoàn chuyên gia ĐGN báo cáo kết quả nghiên cứu Hồ sơ tự đánh giá của Trường, thông báo kế hoạch khảo sát chính thức và những yêu cầu về cơ sở vật chất Trường cần chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức;
  • Thống nhất những vấn đề Trường cần chuẩn bị: các minh chứng cần bổ sung; số lượng và thành phần các đối tượng được mời phỏng vấn;
  • Thống nhất lịch trình khảo sát chính thức;
  • Thống nhất về nguyên tắc làm việc
  • Thăm một số địa điểm nhà Trường chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức như phòng làm việc của Đoàn ĐGN, phòng phỏng vấn, hội trường cho Lễ khai mạc Khảo sát chính thức v.v…
  • Kiểm tra sơ bộ các hồ sơ minh chứng của Nhà trường.
Ký Biên bản Khảo sát sơ bộ tại Trường ĐH Duy Tân

Ký Biên bản Khảo sát sơ bộ tại Trường ĐH Duy Tân

Kết thúc ngày khảo sát sơ bộ, Giám đốc Trung tâm KĐCLGD-HHCTĐHCĐVN, Trưởng Đoàn chuyên giá ĐGN và Hiệu trưởng Nhà trường đã ký Biên bản Ghi nhớ sau khảo sát sơ bộ của Đoàn ĐGN. Thời gian khảo sát chính thức của Đoàn chuyên gia ĐGN tại Trường  được thống nhất sẽ bắt đầu từ ngày 27/12/2016 và kết thúc vào ngày 31/12/2016.

Đoàn ĐGN chụp ảnh lưu niệm với Ban Giám hiệu, Hội đồng TĐG và đại diện lãnh đạo các Khoa, cơ quan trực thuộc Trường

Đoàn ĐGN chụp ảnh lưu niệm với Ban Giám hiệu, Hội đồng TĐG
và đại diện lãnh đạo các Khoa, cơ quan trực thuộc Trường