Trang chủ » Các hoạt động nổi bật » Kiểm định chất lượng » Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài khảo sát sơ bộ tại Học viên Tài chính – Bộ Tài chính
Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài khảo sát sơ bộ tại Học viên Tài chính – Bộ Tài chính

Ngày 24/11/2016 Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài (ĐGN) của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam (KĐCLGD – HHCTĐHCĐVN) đã tiến hành khảo sát sơ bộ tại Học viện Tài Chính để chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức theo quy trình kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

PGS.TS. Nguyễn Phương Nga –GĐ Trung tâm KĐCLGD – HH Các trường ĐHCĐ Việt Nam  phát biểu ý kiến tại phiên KSSB phục vụ ĐGN tại Học viện Tài chính

PGS.TS. Nguyễn Phương Nga –GĐ Trung tâm KĐCLGD – HH             Các trường ĐHCĐ Việt Nam phát biểu ý kiến tại phiên KSSB phục vụ ĐGN tại Học viện Tài chính

anh-1-2

GS.TSKH. Đặng Ứng Vận – Trưởng đoàn ĐGN phát biểu ý kiến tại phiên KSSB phục vụ ĐGN tại Học viện Tài chính

Tham gia ngày khảo sát sơ bộ tại Học viện, về phía Trung tâm KĐCLGD – HH CTĐHCĐVN có PGS.TS. Nguyễn Phương Nga -Giám đốc Trung tâm; về phía Đoàn chuyên gia ĐGN có GS.TSKH. Đặng Ứng Vận – Trưởng đoàn; ThS. Đinh Tuấn Dũng – Thư ký Đoàn; TS. Nguyễn Đức Thạnh – Thành viên Đoàn.

PGS.TS. Nguyễn Trọng Cơ - GĐ Học viện Tài chính phát biểu ý kiến tại phiên KSSB phục vụ ĐGN tại Học viện Tài chính

PGS.TS. Nguyễn Trọng Cơ – GĐ Học viện Tài chính phát biểu ý kiến tại phiên KSSB phục vụ ĐGN tại Học viện Tài chính

Trong ngày khảo sát sơ bộ, Đoàn chuyên gia ĐGN đã làm việc với Lãnh đạo Học viện Tài Chính, Hội đồng Tự đánh giá của Học viện, Trưởng các đơn vị của Học viện, Ban Thư ký và các Nhóm chuyên trách với các nội dung chính bao gồm:

  • Đoàn chuyên gia ĐGN báo cáo kết quả nghiên cứu Hồ sơ tự đánh giá của Học viện, thông báo kế hoạch khảo sát chính thức và những yêu cầu về cơ sở vật chất Học viện cần chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức;
  • Thống nhất những vấn đề Học viện cần chuẩn bị: các minh chứng cần bổ sung; số lượng và thành phần các đối tượng được mời phỏng vấn;
  • Thống nhất lịch trình khảo sát chính thức;
  • Thống nhất về nguyên tắc làm việc
  • Thăm một số địa điểm Học viện chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức như phòng làm việc của Đoàn ĐGN, phòng phỏng vấn, hội trường cho Lễ khai mạc Khảo sát chính thức; thăm một số nơi làm việc của các Khoa, phòng, Ban, giảng đường, Trung tâm, Viện của Học viện v.v…

Kiểm tra sơ bộ các hồ sơ minh chứng của Học viện

Ký Biên bản Khảo sát sơ bộ tại Học viện Tài chính

Ký Biên bản Khảo sát sơ bộ tại Học viện Tài chính

Kết thúc ngày khảo sát sơ bộ, Giám đốc Trung tâm KĐCLGD HHCTĐHCĐVN, Trưởng Đoàn chuyên giá ĐGN và Giám đốc Học viện đã ký Biên bản Ghi nhớ sau khảo sát sơ bộ của Đoàn ĐGN. Thời gian khảo sát chính thức của Đoàn chuyên gia ĐGN tại Học viện được thống nhất sẽ bắt đầu từ ngày 09/12/2016 và kết thúc vào cuối ngày 13/12/2016.