1. Danh sách Tổ thư ký giúp việc cho Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục
TT Họ và tên Học
vị
Năm
sinh
Chức vụ, đơn vị Nhiệm vụ
1 Đinh Tuấn Dũng ThS. 1956 Trưởng phòng ĐGCLGD -TTKĐCLGD Hiệp hội CTĐHCĐVN Tổ trưởng
2 Lê Thị Kim Dung TS. 1961 Trưởng phòng HT & PT -TTKĐCLGD Hiệp hội CTĐHCĐVN Uỷ viên
3 Nguyễn Thị Tuyết TS. 1965 Kiểm định viên -TTKĐCLGD Hiệp hội CTĐHCĐVN Uỷ viên
4 Trần Quốc Hùng ThS. 1960 Phó Chánh Văn phòng, Trung tâm

KĐCLGD

Uỷ viên
5 Phạm Thị Quyên ThS. 1975 Trưởng phòng ĐBCL, Tr. ĐH Phương Đông Uỷ viên
Thứ ba, 03/10/2023 | 17:57 GMT +7
Hiện tại
°C
Độ ẩm: %
Gió: không xác định,
Mặt trời mọc:
Mặt trời lặn:
Nguồn: www.accuweather.com/vi/vn/vietnam-weather
  •  
    • logo-dhngoaithuong
    • logo-dhtm
    • logo-dhktqd