Trang chủ » Các hoạt động nổi bật » Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục tại Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Bình Dương
Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục tại Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Bình Dương

Thực hiện Quyết định của Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD), Hiệp Hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam (CTĐHCĐVN) về việc thành lập Đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục tại Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Bình Dương; Ngày 17/02/2022, Đoàn khảo sát sơ bộ (KSSB) đã tiến hành KSSB Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Bình Dương bằng hình thức trực tuyến, để chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức (KSCT) theo quy trình KĐCLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trích hình ảnh 2 đầu cầu (Tại Tp.Hà Nội và tại Tỉnh Bình Dương) trong ngày KSSB 

Đợt KSCT phục vụ ĐGN cơ sở giáo dục được khai mạc vào ngày 01/3/2022 tại Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Bình Dương.

PGS.TS. Nguyễn Phương Nga – Giám đốc Trung tâm KĐCLGD Khai mạc đợt KSCT phục vụ ĐGN cơ sở giáo dục tại Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Bình Dương

Tham dự lễ khai mạc đợt KSCT, về phía Trung tâm KĐCLGD có PGS.TS. Nguyễn Phương Nga – Giám đốc Trung tâm và 02 Cán bộ Giám sát Đoàn ĐGN. Về phía Đoàn chuyên gia ĐGN, có PGS.TS. Bùi Duy Cam, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH KHTN – ĐHQG Hà Nội, Trưởng Đoàn ĐGN; ThS. Đinh Tuấn Dũng, Trưởng phòng Đánh giá CLGD – Trung tâm  KĐCLGD – Thư ký Đoàn và 05 thành viên của Đoàn ĐGN. 

Về phía Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Bình Dương, có TS. Nguyễn Thị Thu Hà – Quyền Hiệu trưởng – Chủ tịch Hội đồng TĐG; TS. Võ Văn Tuấn – Thành viên Hội đồng trường, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐG; PGS.TS. Trần Thị Mỹ Diệu – Thành viên Hội đồng trường; PGS.TS. Nguyễn Quốc Ý – Phó Hiệu trưởng; ThS. Hoàng Sơn Điền – Phó Hiệu trưởng; ThS. Nguyễn Viết Lợi – Phó Trưởng phòng KT-BĐCL, Thư ký Hội đồng TĐG, cùng các thành viên của Hội đồng TĐG, các nhóm chuyên trách, đại diện các đoàn thể và các đơn vị của Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Bình Dương.

TS. Nguyễn Thị Thu Hà – Quyền Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế – Kỹ thuật Bình Dương, báo cáo Tổng quan về Nhà Trường tại Lễ Khai mạcđợt KSCT phục vụ ĐGN cơ sở giáo dục

Đợt KSCT phục vụ ĐGN bắt đầu từ ngày 01/3/2022 đến ngày 07/3/2022. Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đã khảo sát, nghiên cứu các hồ sơ minh chứng; phỏng vấn được 121 người, gồm các nhà tuyển dụng, cựu người học, người học, Lãnh đạo Nhà trường, Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, khoa, bộ môn, trung tâm, các phòng ban chức năng, đại diện giảng viên; thu thập thông tin phản hồi của các bên liên quan; gọi điện thoại thẩm định tình hình việc làm của 1.295 sinh viên tốt nghiệp; quan sát cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, phòng thực hành và phòng ban tại Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Bình Dương để xác thực các thông tin trong Báo cáo TĐG cơ sở giáo dục của Nhà trường, từ đó đưa ra các khuyến nghị giúp cải tiến và nâng cao chất lượng CSGD của Nhà trường.

Đoàn chuyên gia ĐGN chụp ảnh với Lãnh đạo Nhà trường và Lãnh đạo Hội đồng TĐG Trường ĐH Kinh tế – Kỹ thuật Bình Dương

Kết thúc đợt KSCT, tại Lễ bế mạc, Trưởng đoàn chuyên gia ĐGN – PGS.TS. Bùi Duy Cam đã trình bày Báo cáo sơ bộ kết quả đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục tại Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Bình Dương. Báo cáo của Đoàn ĐGN đã nêu rõ những điểm mạnh của Nhà trường, đồng thời Đoàn ĐGN đưa ra các khuyến nghị để Nhà trường phát huy những điểm mạnh và khắc phục những tồn tại với mục đích không ngừng cải tiến chất lượng các hoạt động của Nhà trường.

PGS.TS. Bùi Duy Cam -Trưởng đoàn ĐGN trình bày Báo cáo sơ bộ kết quả KSCT cơ sở giáo dục tại Trường ĐH Kinh tế – Kỹ thuật Bình Dương

Tiếp thu các khuyến nghị của Đoàn chuyên gia ĐGN trong Báo cáo sơ bộ kết quả đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Bình Dương, TS. Nguyễn Thị Thu Hà, Quyền Hiệu trưởng – Chủ tịch Hội đồng TĐG đã khẳng định Nhà trường sẽ có những kế hoạch và giải pháp cụ thể, khả thi để triển khai thực hiện các khuyến nghị của Đoàn chuyên gia ĐGN.

 Kết thúc phiên bế mạc, Giám đốc Trung tâm KĐCLGD – Hiệp hội CTĐHCĐVN, Trưởng đoàn chuyên gia ĐGN và Quyền Hiệu trưởng – Chủ tịch Hội đồng TĐG Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Bình Dương đã cùng ký Biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính thức phục vụ ĐGN cơ sở giáo dục của Nhà trường.

 Ký Biên bản hoàn thành đợt Khảo sát chính thức phục vụ ĐGN cơ sở giáo dục tại Trường ĐH Kinh tế – Kỹ thuật Bình Dương

Một số hình ảnh hoạt động của Đoàn ĐGN trong đợt khảo sát chính thức tại Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Bình Dương

Buổi làm việc giữa Đoàn Đánh giá ngoài với Lãnh đạo Nhà trường 
Đoàn chuyên gia ĐGN làm việc tại Trường
Đoàn ĐGN phỏng vấn trực tiếp các đối tượng tại Trường
Đoàn ĐGN phỏng vấn thông qua hình thức trực tuyến
Đoàn chuyên gia ĐGN chụp ảnh lưu niệm với Nhà trường