Trang chủ » Các hoạt động nổi bật » Đo lường đánh giá » Phiên họp XV hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục
Phiên họp XV hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục

Phiên họp lần thứ XV của Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) để thẩm định và công nhận kết quả đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục (CSGD) và các chương trình đào tạo (CTĐT) được diễn ra từ ngày 31/3/2022 đến ngày 03/4/2022 tại Đà Nẵng với sự tham gia của tất cả 13 thành viên Hội đồng KĐCLGD của Trung tâm KĐCLGD trực thuộc Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam. Tham dự Phiên họp thứ XV của Hội đồng KĐCLGD có đại diện của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo là bà Trần Thị Bích Huệ, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng KĐCLGD của Cục Quản lý chất lượng.

Khai mạc Phiên họp, PGS.TS Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Hội đồng KĐCLGD đã quán triệt nội dung, mục đích Phiên họp và nhấn mạnh nguyên tắc xem xét, thẩm định và công nhận dựa trên minh chứng, đánh giá tính xác thực của những nhận định, kết quả đánh giá ngoài của Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đối với từng tiêu chí trong các báo cáo đánh giá ngoài.

Tại phiên họp lần thứ XV, Hội đồng KĐCLGD đã thẩm định và công nhận 5 cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn KĐCL cơ sở giáo dục (bao gồm: Trường ĐH Kinh tế – Kỹ thuật Bình Dương, Trường ĐH Công nghiệp Dệt May Hà Nội, Trường ĐH Thái Bình, Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, Trường ĐH Kỹ thuật – Y Dược Đà Nẵng) và 35 CTĐT đạt tiêu chuẩn KĐCL CTĐT (gồm các CTĐT của các cơ sở giáo dục đại học: Học viện Hàng không Việt Nam, Trường ĐH Văn Lang, Trường ĐH Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp, Trường ĐH Cần Thơ, Trường ĐH Vinh, Trường ĐH Sao Đỏ, Trường ĐH Nông Lâm Bắc Giang, Trường ĐH Y Dược Thái Bình, Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội và Trường ĐH Công Đoàn).

Quy trình thẩm định và công nhận kết quả đánh giá chất lượng giáo dục được thực hiện theo các bước: Lãnh đạo cơ sở giáo dục đại học báo cáo tổng quan về cơ sở giáo dục/CTĐT được KĐCL và trả lời các câu hỏi của Hội đồng; Trưởng Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá ngoài và trả lời các câu hỏi của Hội đồng; Tiểu ban chuyên môn báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ tự đánh giá và hồ sơ đánh giá ngoài; Hội đồng KĐCLGD thảo luận các nội dung của Nghị quyết Hội đồng; các thành viên Hội đồng bỏ phiếu thông qua từng Nghị quyết của Hội đồng; Tổ kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu trước Hội đồng và cơ sở giáo dục được thẩm định công nhận kết quả KĐCLGD. 

Đại diện Cục Quản lý chất lượng – Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phát biểu ghi nhận và đánh giá cao công tác kiểm định chất lượng giáo dục của Trung tâm và hoạt động của Hội đồng KĐCLGD trong quá trình thẩm định và công nhận kết quả kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo.

Một số hình ảnh tại Phiên họp XV của Hội đồng KĐCLGD