Trang chủ » Kiểm định chất lượng » Hoạt động đánh giá chất lượng » Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục tại Trường Đại học Văn Lang
Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục tại Trường Đại học Văn Lang

Thực hiện Quyết định số 04/QĐ-KĐCLGD ngày 11/01/2023 và Công văn số 23/CV-KĐCLGD ngày 06/02/2023 của Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD), Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam (CTĐHCĐVN) về việc thành lập Đoàn đánh giá ngoài (ĐGN) cơ sở giáo dục tại Trường Đại học Văn Lang, Đoàn Chuyên gia ĐGN đã tiến hành khảo sát sơ bộ (KSSB) tại Trường Đại học Văn Lang vào ngày 08/02/2023. Đoàn đã kiểm tra việc chuẩn bị địa điểm, phòng làm việc, tài liệu và công tác đảm bảo phục vụ cho đợt KSCT tại Trường. Đoàn thống nhất nguyên tắc làm việc với Trường, thông báo kết quả nghiên cứu Hồ sơ tự đánh giá của Trường, thống nhất về số lượng và các đối tượng được mời phỏng vấn, những cơ sở vật chất, trang thiết bị được thăm quan, khảo sát v.v… Kết thúc ngày KSSB, Giám đốc Trung tâm KĐCLGD – Hiệp hội CTĐHCĐVN, Trưởng Đoàn chuyên gia ĐGN và Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Lang đã cùng ký Biên bản Ghi nhớ sau KSSB.

Đợt KSCT được bắt đầu từ ngày 10/02/2023 đến 16/02/2023.

Lễ khai mạc đợt KSCT được tổ chức vào  ngày 10/02/2023 tại Trường Đại học  Văn Lang. Tham dự Lễ khai mạc, về phía Trung tâm KĐCLGD có PGS.TS. Nguyễn Phương Nga – Giám đốc Trung tâm và cán bộ giám sát Đoàn ĐGN. Về phía Đoàn chuyên gia ĐGN, có PGS.TS. Bùi Duy Cam – Nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Tư nhiên – ĐHQGHN, Trưởng Đoàn ĐGN; TS. Nguyễn Thị Tuyết, KĐV – Trung tâm KĐCLGD – Thư ký Đoàn và 05 thành viên của Đoàn ĐGN.

PGS.TS. Nguyễn Phương Nga – Giám đốc Trung tâm KĐCLGD phát biểu Khai mạc đợt KSCT phục vụ ĐGN cơ sở giáo dục tại Trường Đại học Văn Lang

Về phía Trường Đại học Văn Lang, có PGS. TS. Trần Thị Mỹ Diệu – Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng TĐG; TS. Võ Văn Tuấn – Phó Hiệu trưởng thường trực, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐG; TS. Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Hiệu trưởng; TS. Ngô Quang Trung – Phó Hiệu trưởng; ThS. Bùi Phạm Lan Hương – Phó Hiệu trưởng; TS. Nguyễn Hữu Cương – Trưởng phòng ĐBCLĐT, Trưởng ban Thư ký Hội đồng TĐG;  cùng các thành viên của Hội đồng TĐG, các nhóm chuyên trách, đại diện các đoàn thể và các đơn vị của Trường Đại học Văn Lang.

PGS.TS. Trần Thị Mỹ Diệu – Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng TĐG Trường Đại học Văn Lang, Báo cáo Tổng quan về Nhà trường tại Lễ khai mạc KSCT

Đoàn chuyên gia ĐGN chụp ảnh với Lãnh đạo Trường và Lãnh đạo Hội đồng TĐG Trường Đại học Văn Lang

Trong thời gian KSCT tại Trường, Đoàn chuyên gia ĐGN đã tiến hành nghiên cứu hồ sơ, minh chứng, phỏng vấn các nhà tuyển dụng; cựu người học; người học; Lãnh đạo Nhà trường; Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, khoa, bộ môn, trung tâm, các phòng ban chức năng, đại diện giảng viên; thu thập thông tin phản hồi của các bên liên quan; gọi điện thoại thẩm định tình hình việc làm của  người học tốt nghiệp; tham quan khảo sát cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, phòng thực hành và các phòng làm việc của Trường Đại học Văn Lang để xác thực các thông tin trong báo cáo TĐG cơ sở giáo dục của Nhà trường, từ đó đưa ra các khuyến nghị giúp cải tiến và nâng cao chất lượng của Nhà trường.

 Tại Lễ bế mạc đợt KSCT, Trưởng đoàn chuyên gia ĐGN, PGS.TS. Bùi Duy Cam đã trình bày Báo cáo sơ bộ kết quả đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục tại Trường Đại học Văn Lang. Báo cáo của Đoàn ĐGN đã nêu rõ những điểm mạnh của Nhà trường, đồng thời Đoàn cũng đưa ra các khuyến nghị để Nhà trường phát huy những điểm mạnh và khắc phục những tồn tại với mục đích không ngừng cải tiến chất lượng các hoạt động của Nhà trường.

PGS.TS. Bùi Duy Cam -Trưởng đoàn chuyên gia ĐGN báo cáo sơ bộ kết quả đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục tại Trường Đại học Văn Lang

Sau khi nghe Báo cáo sơ bộ kết quả đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục tại Trường, PGS.TS. Trần Thị Mỹ Diệu –  Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng TĐG Trường Đại học Văn Lang đã khẳng định Nhà trường sẽ có những kế hoạch và giải pháp cụ thể, khả thi để triển khai thực hiện có hiệu quả các khuyến nghị mà Đoàn chuyên gia ĐGN đã đề xuất.

PGS.TS. Trần Thị Mỹ Diệu – Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng TĐG Trường Đại học Văn Lang, phát biểu tại Lễ bế mạc đợt KSCT

Kết thúc phiên bế mạc, Giám đốc Trung tâm KĐCLGD – Hiệp hội CTĐHCĐVN, Trưởng đoàn chuyên gia ĐGN và Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Lang đã cùng ký Biên bản hoàn thành đợt KSCT phục vụ ĐGN cơ sở giáo dục của Nhà trường. 

Ký Biên bản hoàn thành đợt KSCT phục vụ ĐGN cơ sở giáo dục tại Trường Đại học Văn Lang

Một số hình ảnh hoạt động của Đoàn ĐGN trong đợt KSCT tại Trường Đại học Văn Lang