Trang chủ » Các hoạt động nổi bật » Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục tại Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội
Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục tại Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Ngày 20/07/2021, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài (ĐGN), do Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) – Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam (CTĐHCĐVN) thành lập, đã khảo sát sơ bộ (KSSB) tại Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, để chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức (KSCT) theo quy trình KĐCLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Kết thúc ngày KSSB, Giám đốc Trung tâm KĐCLGD – Hiệp hội CTĐHCĐVN, Trưởng Đoàn chuyên gia ĐGN và Lãnh đạo Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã cùng ký Biên bản Ghi nhớ sau KSSB của Đoàn chuyên gia ĐGN. 

Đợt KSCT phục vụ ĐGN cơ sở giáo dục đã được khai mạc vào ngày 23/09/2021 tại Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.

PGS.TS. Nguyễn Phương Nga – Giám đốc Trung tâm KĐCLGD phát biểu Khai mạc đợt KSCT phục vụ ĐGN cơ sở giáo dục tại Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Tham dự lễ khai mạc đợt KSCT, về phía Trung tâm KĐCLGD có PGS.TS. Nguyễn Phương Nga – Giám đốc Trung tâm; Ông Nguyễn Anh Tuấn và Ông Trần Quốc Hùng – Cán bộ Giám sát Đoàn ĐGN. Về phía Đoàn chuyên gia ĐGN, có TS. Nguyễn Văn Ly, Trưởng Đoàn ĐGN; PGS.TS.Nguyễn Văn Uyên, Trưởng phòng Công nhận chất lượng – Trung tâm  KĐCLGD – Thư ký Đoàn và các thành viên Đoàn ĐGN gồm PGS.TS. Chu Minh Hồng, PGS.TS. Đào Văn Hùng, PGS.TS. Phạm Văn Quyết, TS. Phạm Ngân Giang, TS. Nguyễn Thị Tuyết. 

Về phía Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, có GS.TS. Đinh Văn Tiến – Phó Hiệu trưởng – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐG; TS. Đỗ Quế Lượng – Phó Hiệu trưởng Thường trực, Ủy viên Hội đồng TĐG; GS.TS. Vũ Văn Hóa – Phó Hiệu trưởng; PGS.TS. Hà Đức Trụ – Phó Hiệu trưởng; GS.TS. Nguyễn Công Nghiệp – Phó Hiệu trưởng; PGS.TS. Đỗ Minh Cương – Phó Hiệu trưởng; PGS.TS. Phạm Dương Châu – Phó Hiệu trưởng; Ông Trần Đức Minh – Phó Hiệu trưởng; TS. Đặng Văn Đồng – Ủy viên Thường trực Hội đồng TĐG; TS. Trần Đức Hiếu – Thư ký Hội đồng TĐG, cùng các thành viên của Hội đồng Tự đánh giá, các nhóm chuyên trách, đại diện các đoàn thể và các đơn vị của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.

GS.TS. Đinh Văn Tiến – Phó Hiệu trưởng – Phó chủ tịch TT Hội đồng TĐG Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, báo cáo Tổng quan về Nhà Trường Tại Lễ Khai mạcđợt KSCT phục vụ ĐGN cơ sở giáo dục

Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đã khảo sát, nghiên cứu các hồ sơ minh chứng; phỏng vấn 213 người gồm: các nhà tuyển dụng, cựu người học, người học, Lãnh đạo Nhà trường, Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, khoa, bộ môn, trung tâm, các phòng ban chức năng, đại diện giảng viên; thu thập thông tin phản hồi của các bên liên quan; gọi điện thoại thẩm định tình hình việc làm của 1210 sinh viên tốt nghiệp; quan sát cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, phòng thực hành và phòng ban tại Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội để xác thực các thông tin trong Báo cáo TĐG cơ sở giáo dục của Nhà trường, từ đó đưa ra các khuyến nghị giúp cải tiến và nâng cao chất lượng CSGD của Nhà trường.

Đoàn chuyên gia ĐGN chụp ảnh với Lãnh đạo Nhà trường và Hội đồng TĐG Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Sau 7 ngày làm việc, Lễ bế mạc đợt KSCT phục vụ ĐGN cơ sở giáo dục tại Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội được tổ chức vào 15 giờ 00 ngày 29/9/2021. Tại Lễ bế mạc đợt KSCT, Trưởng đoàn chuyên gia ĐGN – TS. Nguyễn Văn Ly đã trình bày Báo cáo sơ bộ kết quả đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục tại Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Báo cáo của Đoàn ĐGN đã nêu rõ những điểm mạnh của Nhà trường, đồng thời Đoàn ĐGN đưa ra các khuyến nghị để Nhà trường phát huy những điểm mạnh và khắc phục những tồn tại với mục đích không ngừng cải tiến chất lượng các hoạt động của Nhà trường.

TS. Nguyễn Văn Ly -Trưởng đoàn ĐGN trình bày Báo cáo sơ bộ kết quả KSCT cơ sở giáo dục tại Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Tiếp thu các khuyến nghị của Đoàn chuyên gia ĐGN trong Báo cáo sơ bộ kết quả đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, GS.TS. Đinh Văn Tiến, Phó Hiệu trưởng – Phó Chủ tịch TT Hội đồng TĐG đã khẳng định Nhà trường sẽ có những kế hoạch và giải pháp cụ thể, khả thi để triển khai thực hiện các khuyến nghị của Đoàn chuyên gia ĐGN.

GS.TS. Đinh Văn Tiến, Phó Hiệu trưởng – Phó Chủ tịch TT Hội đồng TĐG phát biểu tại Lễ Bế mạc đợt KSCT phục vụ ĐGN CSGD của Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Kết thúc phiên bế mạc, Giám đốc Trung tâm KĐCLGD – Hiệp hội CTĐHCĐVN, Trưởng đoàn chuyên gia ĐGN và Phó Hiệu trưởng – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐG Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (thừa ủy quyền của Hiệu trưởng) đã cùng ký Biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính thức phục vụ ĐGN cơ sở giáo dục của Nhà trường.

Ký Biên bản hoàn thành đợt Khảo sát chính thức phục vụ ĐGN cơ sở giáo dục tại Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Một số hình ảnh hoạt động của Đoàn ĐGN trong đợt khảo sát chính thức tại Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Buổi làm việc giữa Đoàn Đánh giá ngoài với Lãnh đạo Nhà trường 

 

Đoàn chuyên gia ĐGN chụp ảnh lưu niệm với Nhà trường
Đoàn chuyên gia ĐGN làm việc tại Trường

Đoàn ĐGN phỏng vấn thông qua hình thức trực tuyến

 

Đoàn ĐGN khảo sát cơ sở vật chất của Nhà trường