Trong giai đoạn 2016-2017, Trung tâm sẽ triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học sau đây:
– Tập hợp các công trình nghiên cứu về cơ sở khoa học và thực tiễn của hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục.
– Nghiên cứu về cơ sở khoa học và thực tiễn đánh giá xếp hạng năng lực người học.
– Tập hợp các bộ tiêu chí xếp hạng trường đại học thông dụng hiện nay trên thế giới.

Thứ ba, 03/10/2023 | 18:37 GMT +7
Hiện tại
°C
Độ ẩm: %
Gió: không xác định,
Mặt trời mọc:
Mặt trời lặn:
Nguồn: www.accuweather.com/vi/vn/vietnam-weather
  •  
    • logo-dhngoaithuong
    • logo-dhtm
    • logo-dhktqd