Trang chủ » Định hướng nghiên cứu khoa học
28 Tháng Mười Hai, 2015
Trong giai đoạn 2016-2017, Trung tâm sẽ triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học sau đây: – Tập hợp các công trình nghiên cứu về cơ sở khoa học và thực tiễn của hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục. – Nghiên cứu về cơ sở khoa học và thực tiễn đánh […]