Trang chủ » Kiểm định chất lượng » HƯỚNG DẪN VỀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC » QĐ 06 – Quy định đối với kiểm định viên thực hiện đánh giá ngoài
QĐ 06 – Quy định đối với kiểm định viên thực hiện đánh giá ngoài