Trang chủ » Các hoạt động nổi bật » Kiểm định chất lượng 3 CTĐT trình độ đại học: ngành Quản trị kinh doanh – ngành Quản trị nhân lực và ngành Kế toán tại Trường ĐH Công Đoàn
Kiểm định chất lượng 3 CTĐT trình độ đại học: ngành Quản trị kinh doanh – ngành Quản trị nhân lực và ngành Kế toán tại Trường ĐH Công Đoàn

Ngày 28/06/2021, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài (ĐGN), do Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) – Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam (CTĐHCĐVN) thành lập, đã khảo sát sơ bộ (KSSB) 3 chương trình đào tạo (CTĐT) trình độ đại học (ngành Quản trị kinh doanh; ngành Quản trị nhân lực; ngành Kế toán) tại Trường Đại học Công Đoàn, để chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức (KSCT) theo quy trình KĐCLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Kết thúc ngày KSSB, Giám đốc Trung tâm KĐCLGD – Hiệp hội CTĐHCĐVN, Trưởng Đoàn chuyên gia ĐGN và Hiệu trưởng Trường Đại học Công Đoàn đã cùng ký Biên bản Ghi nhớ sau KSSB của Đoàn chuyên gia ĐGN. 

Đợt KSCT phục vụ ĐGN 3 CTĐT đã được khai mạc vào ngày 30/9/2021 tại Trường Đại học Công Đoàn và bế mạc vào ngày 07/10/2021.

PGS.TS. Nguyễn Phương Nga, Giám đốc Trung tâm KĐCLGD phát biểu Khai mạc đợt KSCT 3 CTĐT Quản trị kinh doanh – Quản trị nhân lực – Kế toán  tại Trường ĐH Công Đoàn

Tham dự Lễ khai mạc đợt KSCT, về phía Trung tâm KĐCLGD có PGS.TS. Nguyễn Phương Nga – Giám đốc Trung tâm; Ông Trần Quốc Hùng, Giám sát Đoàn ĐGN. Về phía Đoàn chuyên gia ĐGN có GS.TS. Nguyễn Quang Dong, Giảng viên cao cấp Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Trưởng đoàn; TS. Nguyễn Văn Ly, Kiểm định viên Trung tâm – Thành viên Thường trực; ThS. Đinh Tuấn Dũng, Trưởng phòng ĐGCL – Thư ký Đoàn và các thành viên Đoàn ĐGN gồm, PGS.TS. Phạm Văn Quyết, PGS.TS. Nguyễn Văn Uyên, TS. Nguyễn Thị Tuyết, TS. Đoàn Thị Quỳnh Anh. Về phía Trường Đại học Công Đoàn có TS. Lê Mạnh Hùng- Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng TĐG; Ông Lê Cao Thắng, Chủ tịch Hội đồng Trường, TS. Nguyễn Đức Tĩnh – Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐG; TS. Dương Thị Thanh Xuân, Phó Hiệu trưởng; TS. Hà Văn Sỹ, Trưởng Khoa Quản trị Kinh doanh, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐG; TS. Phùng Thế Hùng, Trưởng Khoa Quản trị Nhân lực, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐG; TS. Đoàn Thục Quyên, Phó trưởng khoa Phụ trách Khoa Kế toán, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐG; ThS. Đàm Khắc Cử, Trưởng Phòng KT&ĐBCL, Thư ký Hội đồng TĐG; cùng các thành viên 03 Hội đồng Tự đánh giá của 03 CTĐT, các nhóm chuyên trách, đại diện các đoàn thể và các đơn vị của Trường Đại học Công Đoàn.

TS. Lê Mạnh Hùng – Hiệu trưởng Trường Đại học Công Đoàn phát biểu tại Lễ Khai mạcđợt KSCT phục vụ ĐGN 03 chương trình đào tạo

Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài 3 CTĐT đã khảo sát, nghiên cứu các hồ sơ minh chứng, phỏng vấn các nhà tuyển dụng; cựu người học; người học; Lãnh đạo Nhà trường; Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, khoa, bộ môn, trung tâm, các phòng, ban chức năng, đại diện giảng viên; thu thập thông tin phản hồi của các bên liên quan; điện thoại thẩm định tình hình việc làm của 710 sinh viên tốt nghiệp; quan sát cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, phòng thực hành và phòng, ban của 03 CTĐT tại Trường Đại học Công Đoàn để xác thực các thông tin trong báo cáo tự đánh giá 3 CTĐT của Nhà trường, từ đó đưa ra các khuyến nghị giúp cải tiến và nâng cao chất lượng CTĐT của Nhà trường.

Đoàn chuyên gia ĐGN chụp ảnh với Lãnh đạo Trường và Lãnh đạo của 3 Hội đồng TĐG của Trường Đại học Công Đoàn

Lễ Bế mạc đợt KSCT phục vụ ĐGN 3 CTĐT trình độ đại học của Trường Đại học Công Đoàn được tổ chức vào 15 giờ 00 ngày 7/10/2021. Tại Lễ Bế mạc đợt KSCT, Trưởng đoàn chuyên gia đánh giá ngoài – GS.TS. Nguyễn Quang Dong đã Báo cáo sơ bộ kết quả đánh giá chất lượng 03 CTĐT trình độ đại học của Trường Đại học Công Đoàn. Báo cáo của Đoàn ĐGN đã chỉ rõ những điểm mạnh của Nhà trường; đồng thời Đoàn ĐGN đưa ra các khuyến nghị để Nhà trường phát huy những điểm mạnh và khắc phục những tồn tại của 03 CTĐT với mục đích không ngừng cải tiến chất lượng đào tạo của Nhà trường.

GS.TS. Nguyễn Quang Dong – Trưởng đoàn ĐGN Báo cáo sơ bộ kết quả đánh giá chất lượng 03 CTĐT của Trường Đại học Công Đoàn

Tiếp thu các khuyến nghị của Đoàn chuyên gia ĐGN trong Báo cáo sơ bộ kết quả KSCT 03 CTĐT của Trường Đại học Công Đoàn, Hiệu trưởng Nhà trường khẳng định Trường đã và đang xây dựng những kế hoạch và giải pháp khả thi để triển khai thực hiện các khuyến nghị của Đoàn chuyên gia ĐGN. Kết thúc Lễ Bế mạc, Giám đốc Trung tâm KĐCLGD – Hiệp hội CTĐHCĐVN, Trưởng đoàn chuyên gia ĐGN và Hiệu trưởng Trường Đại học Công Đoàn đã cùng ký biên bản hoàn thành đợt KSCT 03 CTĐT của Nhà trường.

Ký Biên bản hoàn thành đợt KSCT 03 CTĐT: ngành Quản trị Kinh doanh, ngành Quản trị Nhân lực và ngành Kế toán tại Trường Đại học Công Đoàn

Một số hình ảnh hoạt động của Đoàn ĐGN trong đợt khảo sát chính thức

Đoàn chuyên gia ĐGN phỏng vấn Lãnh đạo Nhà trường
Đoàn chuyên gia ĐGN phỏng vấn trực tuyến nhà Tuyển dụng
Đoàn chuyên gia ĐGN thăm cơ sở vất chất của Nhà trường