Trang chủ » Các hoạt động nổi bật » Kiểm định chất lượng 05 chương trình đào tạo trình độ đại học (ngành Kinh tế Quốc tế, ngành Ngôn ngữ Anh, ngành Truyền thông Quốc tế, ngành Quan hệ Quốc tế và ngành Luật Quốc tế) tại Học viện Ngoại giao
Kiểm định chất lượng 05 chương trình đào tạo trình độ đại học (ngành Kinh tế Quốc tế, ngành Ngôn ngữ Anh, ngành Truyền thông Quốc tế, ngành Quan hệ Quốc tế và ngành Luật Quốc tế) tại Học viện Ngoại giao

Ngày 10/01/2021, 02 Đoàn (Đoàn 1 và Đoàn 2) chuyên gia đánh giá ngoài (ĐGN) của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) – Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam (CTĐHCĐVN) đã khảo sát sơ bộ (KSSB) 05 chương trình đào tạo (CTĐT) trình độ đại học (ngành Kinh tế Quốc tế, ngành Ngôn ngữ Anh, ngành Truyền thông Quốc tế, ngành Quan hệ Quốc tế và ngành Luật Quốc tế) tại Học viện Ngoại giao, để chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức (KSCT) theo quy trình kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Kết thúc ngày KSSB, Giám đốc Trung tâm KĐCLGD – Hiệp hội CTĐHCĐVN, Trưởng Đoàn chuyên gia ĐGN (Đoàn 1), Trưởng Đoàn chuyên gia ĐGN (Đoàn 2) và Quyền Giám đốc Học viện Ngoại giao  đã cùng ký Biên bản Ghi nhớ sau KSSB của Đoàn chuyên gia ĐGN.  

Đợt KSCT phục vụ ĐGN 05 CTĐT trình độ đại học đã được chính thức khai mạc vào ngày 18/01/2021 tại Học viện Ngoại giao.

 Tham dự Lễ khai mạc đợt KSCT, về phía đại biểu cấp trên có Ông Nguyễn Minh Vũ – Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; PGS.TS. Trần Xuân Nhĩ, nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Các trường ĐHCĐ Việt Nam.

Về phía Trung tâm KĐCLGD và Đoàn chuyên gia ĐGN (Đoàn 1 và Đoàn 2) có PGS.TS. Nguyễn Phương Nga – Giám đốc Trung tâm, PGS.TS. Trần Thị Hà – nguyên Vụ trưởng Vụ GDĐH – Bộ GD&ĐT- Trưởng Đoàn chuyên gia ĐGN (Đoàn 1); GS.TS Nguyễn Quang Dong – Trưởng Đoàn chuyên gia ĐGN (Đoàn 2); TS. Phạm Xuân Thanh – Phó Giám đốc Trung tâm, các thành viên hai Đoàn ĐGN và các cán bộ Trung tâm. 

 Về phía Học viện Ngoại giao có TS. Phạm Lan Dung – Quyền Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng TĐG; TS. Nguyễn Hùng Sơn – Phó Giám đốc Học viện, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐG; TS. Vũ Tuấn Anh – Phó Trưởng Khoa Truyền thông và Văn hóa Đối ngoại, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐG; PGS.TS. Đặng Hoàng Linh – Trưởng Khoa Kinh tế Quốc tế, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐG; PGS.TS. Nguyễn Thị Cát Ngọc – Trưởng Khoa tiếng Anh, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐG;  TS. Nguyễn Tuấn Việt – Trưởng Khoa Chính trị Quốc tế và Ngoại giao, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐG; TS. Trịnh Hải Yến – Phó Trưởng Khoa Luật Quốc tế, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐG, cùng các thành viên của 05 Hội đồng Tự đánh giá của 05 CTĐT, các nhóm chuyên trách, đại diện các đoàn thể và các đơn vị của Học viện Ngoại giao.

Đợt Khảo sát chính thức phục vụ ĐGN 05 CTĐT: ngành Kinh tế Quốc tế, ngành Ngôn ngữ Anh, ngành Truyền thông Quốc tế, ngành Quan hệ Quốc tế và ngành Luật Quốc tế khai mạc vào ngày 18/01/2021 và bế mạc vào ngày 28/1/2021. Các chuyên gia của hai Đoàn ĐGN 05 CTĐT đã khảo sát, nghiên cứu các hồ sơ minh chứng, phỏng vấn các nhà tuyển dụng; cựu người học; người học; Lãnh đạo Học viện; Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, khoa, bộ môn, trung tâm, các phòng ban chức năng, đại diện giảng viên, thu thập thông tin phản hồi của các bên liên quan; điện thoại thẩm định tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp; quan sát cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, phòng thực hành và phòng, ban của 05 CTĐT tại Học viện Ngoại giao để xác thực các thông tin trong báo cáo tự đánh giá 05 CTĐT của Học viện, từ đó đưa ra các khuyến nghị giúp cải tiến và nâng cao chất lượng các CTĐT của Học viện.

Tại Lễ bế mạc đợt KSCT, Trưởng đoàn chuyên gia đánh giá ngoài – PGS.TS. Trần Thị Hà (Trưởng Đoàn 1) và GS.TS. Nguyễn Quang Dong (Trưởng Đoàn 2) đã trình bày Báo cáo sơ bộ kết quả đánh giá chất lượng 05 CTĐT trình độ đại học của Học viện Ngoại giao. Báo cáo của 02 Đoàn ĐGN đã chỉ rõ những điểm mạnh, cùng các khuyến nghị để Học viện phát huy những điểm mạnh và sớm khắc phục những tồn tại của 05 CTĐT với mục đích không ngừng cải tiến chất lượng đào tạo của Học viện.

Tiếp thu các khuyến nghị của 02 Đoàn chuyên gia ĐGN trong Báo cáo sơ bộ kết quả đánh giá chất lượng 05 CTĐT của Học viện Ngoại giao, TS. Phạm Lan Dung – Quyền Giám đốc Học viện đã khẳng định Học viện sẽ có những kế hoạch và giải pháp cụ thể, khả thi để triển khai thực hiện các khuyến nghị của 02 Đoàn chuyên gia ĐGN.

 Kết thúc phiên bế mạc, Giám đốc Trung tâm KĐCLGD – Hiệp hội CTĐHCĐVN, hai Trưởng đoàn chuyên gia ĐGN và Quyền Giám đốc Học viện Ngoại giao đã cùng ký biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính thức phục vụ ĐGN 05 CTĐT trình độ đại học của Học viện.

Một số hình ảnh hoạt động của 02 Đoàn ĐGN trong đợt khảo sát chính thức: