Trang chủ » Các hoạt động nổi bật » Kiểm định chất lượng » Phiên họp XVII hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục
Phiên họp XVII hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục

Phiên họp lần thứ XVII của Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) để thẩm định và công nhận kết quả đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục (CSGD) và các chương trình đào tạo (CTĐT) được diễn ra từ ngày 27/12/2022 đến ngày 28/12/2023 tại Hà Nội với sự tham gia của đầy đủ tất cả thành viên Hội đồng KĐCLGD của Trung tâm KĐCLGD trực thuộc Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam.

Khai mạc Phiên họp, PGS.TS Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Hội đồng KĐCLGD đã quán triệt nội dung, mục đích Phiên họp và nhấn mạnh nguyên tắc xem xét, thẩm định và công nhận dựa trên minh chứng, đánh giá tính xác thực của những nhận định, kết quả đánh giá ngoài của Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đối với từng tiêu chí trong các báo cáo đánh giá ngoài.

PGS.TS. Nguyễn Phương Nga – Chủ tịch Hội đồng KĐCLGD điều hành Phiên họp

Tại phiên họp lần thứ XVII, Hội đồng KĐCLGD đã thẩm định và công nhận 04 cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn KĐCL cơ sở giáo dục (bao gồm: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Trường ĐH Hùng Vương Thành phố Hồ chí Minh, Trường ĐH Sao Đỏ, Trường ĐH Y tế công cộng) và 14 CTĐT đạt tiêu chuẩn KĐCL CTĐT (gồm các CTĐT của các cơ sở giáo dục đại học: Trường ĐH Kỹ thuật Y- Dược Đà Nẵng, Trường ĐH Thăng Long, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Học viện Tài chính, Trường ĐH Nông – Lâm bắc Giang và Trường ĐH Hải Phòng).

Quy trình thẩm định và công nhận kết quả đánh giá chất lượng giáo dục được thực hiện theo các bước: Lãnh đạo cơ sở giáo dục đại học báo cáo tổng quan về cơ sở giáo dục/CTĐT được KĐCL và trả lời các câu hỏi của Hội đồng; Trưởng Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá ngoài và trả lời các câu hỏi của Hội đồng; Hội đồng KĐCLGD thảo luận các nội dung của Nghị quyết Hội đồng; các thành viên Hội đồng bỏ phiếu thông qua từng Nghị quyết của Hội đồng; Tổ kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu trước Hội đồng và cơ sở giáo dục được thẩm định công nhận kết quả KĐCLGD.

Một số hình ảnh tại Phiên họp XVII của Hội đồng KĐCLGD

PGS. TS. Đặng Hoài Bắc – Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông báo cáo tại Hội đồng

TS. Đỗ Văn Đỉnh – Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Sao Đỏ báo cáo tại Hội đồng

TS.BS. Lê Thị Thúy – Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng trả lời câu hỏi của Hội đồng

PGS.TS. Lê Bảo Lâm – Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường, Trường Đại học Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu hỏi của Hội đồng

TS. Mai Thị Huyền – Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang báo cáo tại Hội đồng

PGS. TS. Nguyễn Trọng Cơ, Giám đốc Học viện Tài chính trả lời các câu hỏi của Hội đồng

PGS. TS. Nguyễn Hoài Nam – Hiệu trưởng, Trường Đại học Hải Phòng báo cáo tại Hội đồng

GS.TS. Hoàng Văn Minh – Hiệu trưởng, Trường Đại học Y tế công cộng báo cáo tại Hội đồng

TS. Phan Huy Phú – Hiệu trưởng, Trường Đại học Thăng Long trả lời các câu hỏi của Hội đồng

PGS.TS. Trần Thị Hà – Trưởng đoàn chuyên gia ĐGN báo cáo kết quả đánh giá ngoài

GS.TSKH. Bành Tiến Long – Trưởng đoàn chuyên gia ĐGN báo cáo kết quả đánh giá ngoài