Trang chủ » Các hoạt động nổi bật » Khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài 04 Chương trình đào tạo: ngành Sư phạm âm nhạc, ngành Sư phạm Mỹ thuật, ngành Thiết kế Đồ họa trình độ đại học và ngành Lý luận và Phương pháp dạy học âm nhạc trình độ thạc sỹ của Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương
Khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài 04 Chương trình đào tạo: ngành Sư phạm âm nhạc, ngành Sư phạm Mỹ thuật, ngành Thiết kế Đồ họa trình độ đại học và ngành Lý luận và Phương pháp dạy học âm nhạc trình độ thạc sỹ của Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

a

Thực hiện Quyết định của Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) – Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam (CTĐHCĐVN) về việc thành lập Đoàn đánh giá ngoài (ĐGN) 04 chương trình đào tạo gồm: Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật, Thiết kế đồ họa trình độ đại học; Lý luận và Phương pháp dạy học Âm nhạc trình độ thạc sỹ của Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.

 Ngày 15/4/2022 Đoàn chuyên gia ĐGN đã tiến hành khảo sát sơ bộ (KSSB) tại Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.

Tham gia KSSB, về phía Trung tâm KĐCLGD – Hiệp hội CTĐHCĐVN có PGS.TS. Nguyễn Phương Nga, Giám đốc Trung tâm cùng 02 cán bộ Trung tâm.

Về phía Đoàn ĐGN có GS. TSKH. Bành Tiến Long, nguyên Thứ trưởng Thường trực – Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trưởng Đoàn ĐGN và PGS.TS. Nguyễn Văn Uyên, Trưởng phòng Công nhận chất lượng, Trung tâm KĐCLGD, Thư ký Đoàn ĐGN

      Về phía Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương có PGS.TS. Đào Đăng Phượng – Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng Tự đánh giá (TĐG); ThS. Trịnh Thị Thanh – Chủ tịch Hội đồng Trường; TS. Nguyễn Văn Định – Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐG; PGS.TS. Lê Vinh Hưng – Trưởng Khoa Sư phạm Âm nhạc, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐG; ThS. Nguyễn Thị May – Phó trưởng khoa, phụ trách Khoa Sư phạm Mỹ thuật, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐG; ThS. Nguyễn Duy Quốc Tuấn – Phó Trưởng Khoa Thiết kế Đồ họa, Phụ trách Khoa, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐG; PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Thảo – Trưởng Khoa Sau đại học, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐG cùng các thành viên Hội đồng TĐG, các nhóm chuyên trách, đại diện các đoàn thể và các đơn vị của Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.

A picture containing indoor, ceiling, wall, person

Description automatically generated
PGS.TS. Nguyễn Phương Nga – Giams đốc Trung tâm KĐCLGD phát biểu trong ngày KSSB tại Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

Đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị địa điểm, phòng làm việc, tài liệu và công tác chuẩn bị phục vụ cho đợt KSCT tại Trường. Đoàn đã thống nhất nguyên tắc làm việc với Trường, thông báo kết quả nghiên cứu Hồ sơ TĐG của Trường, thống nhất về thành phần, số lượng của các đối tượng mời tham gia phỏng vấn, những cơ sở vật chất, trang thiết bị được tham quan, khảo sát v.v.

Giám đốc Trung tâm, Trưởng Đoàn chuyên gia ĐGN và Lãnh đạo Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương thống nhất những nội dung cần chuẩn bị và Kế hoạch để phục vụ cho đợt KSCT từ ngày 21/4/2022 đến ngày 27/4/2022.

Kết thúc ngày KSSB, Giám đốc Trung tâm KĐCLGD, Trưởng Đoàn chuyên gia ĐGN và Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương đã cùng ký Biên bản Ghi nhớ sau KSSB của Đoàn chuyên gia ĐGN.

Ký Biên bản KSSB phục vụ ĐGN 04 CTĐT tại Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương