Trang chủ » Kiểm định chất lượng » Hoạt động đánh giá chất lượng » KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM
KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

Thực hiện Quyết định của Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) – Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt nam (CTĐHCĐVN) về việc thành lập Đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục tại Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam, Đoàn đánh giá ngoài (ĐGN) đã tiến hành khảo sát sơ bộ tại Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam vào ngày 07/7/2023.

Đợt Khảo sát chính thức (KSCT) phục vụ ĐGN bắt đầu từ ngày 17/7/2023 đến ngày 22/7/2023. Lễ Khai mạc đợt KSCT được tổ chức vào ngày 17/7/2023 tại Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam. Tham dự lễ khai mạc đợt KSCT, về phía Trung tâm KĐCLGD có TS. Phạm Xuân Thanh – Phó Giám đốc Trung tâm cùng 01 Cán bộ Giám sát Đoàn ĐGN. Về phía Đoàn chuyên gia ĐGN, có GS.TSKH. Đặng Ứng Vận, Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Hoà Bình – Trưởng Đoàn ĐGN; TS. Nguyễn Thị Tuyết – Phó Trưởng phòng ĐGCLGD, Trung tâm KĐCLGD, Hiệp hội CTĐHCĐVN – Thư ký Đoàn và các thành viên Đoàn ĐGN.

TS. Phạm Xuân Thanh – Phó GĐ Trung tâm KĐCLGD phát biểu Khai mạc đợt KSCT
phục vụ ĐGN cơ sở giáo dục tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Về phía Trường Đại học Hàng hải Việt Nam có PGS.TS. Nguyễn Khắc Khiêm, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường; PGS.TS. Phạm Xuân Dương, Hiệu trưởng – Chủ tịch Hội đồng TĐG; PGS.TS. Nguyễn Minh Đức, Phó Hiệu trưởng – Phó Chủ tịch Hội đồng TĐG; PGS.TS. Nguyễn Thanh Sơn, Phó Hiệu trưởng – Phó Chủ tịch Hội đồng TĐG; TS. Nguyễn Thanh Sơn, Trưởng Phòng Thanh tra và ĐBCL – Trưởng ban Thư ký Hội đồng TĐG cùng các thành viên của Hội đồng Tự đánh giá, các nhóm chuyên trách, đại diện các đoàn thể và các đơn vị của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.       

PGS.TS. Phạm Xuân Dương, Hiệu trưởng – Chủ tịch Hội đồng TĐG Trường ĐH
Hàng hải Việt Nam báo cáo Tổng quan về Nhà Trường tại Lễ Khai mạc đợt KSCT

Đoàn chuyên gia ĐGN chụp ảnh với Lãnh đạo Trường, Hội đồng TĐG
và đại diện giảng viên Trường Đại học Hàng hải Việt Nam tại Lễ Khai mạc đợt KSCT

Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đã tiến hành khảo sát, nghiên cứu các hồ sơ minh chứng, phỏng vấn các nhà tuyển dụng; cựu người học; người học; Lãnh đạo Nhà trường; Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, khoa, bộ môn, trung tâm, các phòng ban chức năng, đại diện giảng viên; thu thập thông tin phản hồi của các bên liên quan; gọi điện thoại thẩm định tình hình việc làm sinh viên tốt nghiệp; quan sát cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, phòng thực hành và phòng ban tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam để xác thực các thông tin trong báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục của Nhà trường, từ đó đưa ra các khuyến nghị giúp cải tiến và nâng cao chất lượng CSGD của Nhà trường.

Sau 6 ngày làm việc tại Trường, Lễ Bế mạc đợt KSCT phục vụ ĐGN cơ sở giáo dục Trường Đại học Hàng hải Việt Nam được tổ chức vào 11 giờ 30 ngày 22/7/2023. Tại Lễ Bế mạc đợt KSCT, GS.TSKH. Đặng Ứng Vận – Trưởng Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đã trình bày Báo cáo sơ bộ kết quả đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Báo cáo của Đoàn ĐGN đã nêu rõ những điểm mạnh của Nhà trường, đồng thời Đoàn ĐGN đưa ra các khuyến nghị để Nhà trường phát huy những điểm mạnh và khắc phục những tồn tại với mục đích không ngừng cải tiến chất lượng các hoạt động của Nhà trường.

GS.TSKH. Đặng Ứng Vận – Trưởng đoàn ĐGN Báo cáo sơ bộ kết quả
đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Tiếp thu các khuyến nghị của Đoàn chuyên gia ĐGN trong Báo cáo sơ bộ kết quả đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, PGS.TS. Phạm Xuân Dương, Hiệu Trưởng – Chủ Tịch Hội Đồng TĐG đã khẳng định Nhà trường sẽ có những kế hoạch và giải pháp cụ thể, khả thi để triển khai thực hiện các khuyến nghị của Đoàn chuyên gia ĐGN.

PGS.TS. Phạm Xuân Dương, Hiệu Trưởng – Chủ Tịch Hội Đồng TĐG phát biểu
tại Lễ Bế mạc đợt KSCT cơ sở giáo dục Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Kết thúc phiên bế mạc, Giám đốc Trung tâm KĐCLGD – Hiệp hội CTĐHCĐVN, Trưởng đoàn chuyên gia ĐGN và Hiệu trưởng – Chủ tịch Hội đồng TĐG Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã cùng ký Biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính thức phục vụ ĐGN cơ sở giáo dục của Nhà trường.

Ký Biên bản hoàn thành đợt KSCT phục vụ ĐGN cơ sở giáo dục
tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Một số hình ảnh hoạt động của Đoàn ĐGN trong đợt khảo sát chính thức tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Đoàn ĐGN phỏng vấn trực tiếp tại Trường ĐH Hàng Hải Việt Nam

Đoàn ĐGN phỏng vấn trực tiếp tại Trường ĐH Hàng Hải Việt Nam

Đoàn ĐGN thăm cơ sở vật chất của Nhà trường

Đoàn ĐGN thăm cơ sở vật chất của Nhà trường