Trang chủ » Các hoạt động nổi bật » Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục tại Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải
Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục tại Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải

Ngày 12 tháng 5 năm 2022, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài (ĐGN), do Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) – Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam (CTĐHCĐVN) thành lập, đã triển khai khảo sát chính thức (KSCT) phục vụ ĐGN cơ sở giáo dục tại Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải. Lễ khai mạc đợt KSCT được tổ chức vào 10 giờ sáng cùng ngày tại Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải.

E:\ĐÁNH GIA CƠ SỞ GIÁO DỤC ( TT 12)\ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI (V2)\ẢNH KHAI MẠC KSCT ĐH CN GTVT\1. GĐ phát biểu KM.JPG
PGS.TS. Nguyễn Phương Nga – Giám đốc Trung tâm KĐCLGD phát biểu Khai mạc đợt KSCT phục vụ ĐGN cơ sở giáo dục tại Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải

Tham dự lễ khai mạc đợt KSCT, về phía Trung tâm KĐCLGD có PGS.TS. Nguyễn Phương Nga – Giám đốc Trung tâm và cán bộ giám sát Đoàn ĐGN. Về phía Đoàn chuyên gia ĐGN, có PGS. TS. Trần Thị Hà – Nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học – Bộ Giáo dục và Đào tạo làm Trưởng Đoàn; ThS. Đinh Tuấn Dũng, Trưởng phòng Đánh giá Chất lượng Giáo dục – Trung tâm KĐCLGD – Thư ký Đoàn và 05 thành viên của Đoàn ĐGN. 

Về phía Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải, có PGS.TS. Nguyễn Hoàng Long – Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng Tự đánh giá (TĐG); PGS.TS. Vũ Ngọc Khiêm – Bí thư Đảng úy, Chủ tịch Hội đồng Trường; TS. Nguyễn Văn Lâm – Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐG; TS. Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐG; ThS. Tạ Thế Anh – Trưởng phòng Khảo thí & Đảm bảo Chất lượng Đào tạo, Trưởng Ban Thư ký Hội đồng TĐG, cùng các thành viên của Hội đồng TĐG, các nhóm chuyên trách, đại diện các đoàn thể và các đơn vị của Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải.

E:\ĐÁNH GIA CƠ SỞ GIÁO DỤC ( TT 12)\ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI (V2)\ẢNH KHAI MẠC KSCT ĐH CN GTVT\4. Hiệu trưởng BC Tổng quan.JPG
PGS.TS. Nguyễn Hoàng Long – Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng TĐG Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải, báo cáo Tổng quan về Nhà Trường 
E:\ĐÁNH GIA CƠ SỞ GIÁO DỤC ( TT 12)\ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI (V2)\ẢNH KHAI MẠC KSCT ĐH CN GTVT\5. Đoàn và Lãnh đạo Trường, Hội đồng TĐG.JPG
Đoàn chuyên gia ĐGN chụp ảnh với Lãnh đạo Trường và Hội đồng TĐG Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải

Trong thời gian KSCT từ ngày 12 đến hết ngày 18 tháng 5 năm 2022 tại Trường, Đoàn chuyên gia ĐGN đã tiến hành nghiên cứu hồ sơ minh chứng, phỏng vấn các nhà tuyển dụng; cựu người học; người học; Lãnh đạo Nhà trường; Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, khoa, bộ môn, trung tâm, các phòng ban chức năng, đại diện giảng viên; thu thập thông tin phản hồi của các bên liên quan; gọi điện thoại thẩm định tình hình việc làm của 1.763 người học tốt nghiệp; tham quan khảo sát cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, phòng thực hành và các phòng làm việc của Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải để xác thực các thông tin trong báo cáo TĐG cơ sở giáo dục của Nhà trường, từ đó đưa ra các khuyến nghị giúp cải tiến và nâng cao chất lượng của Nhà trường.

  Tại Lễ bế mạc đợt KSCT, Trưởng đoàn chuyên gia ĐGN, PGS.TS. Trần Thị Hà đã trình bày Báo cáo sơ bộ kết quả đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục tại Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải. Báo cáo của Đoàn ĐGN đã nêu rõ những điểm mạnh của Nhà trường, đồng thời Đoàn cũng đưa ra các khuyến nghị để Nhà trường phát huy những điểm mạnh và khắc phục những tồn tại với mục đích không ngừng cải tiến chất lượng các hoạt động của Nhà trường.

E:\ĐÁNH GIA CƠ SỞ GIÁO DỤC ( TT 12)\ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI (V2)\ẢNH BẾ MẠC KSCT ĐH CN GTVT\BM 9.jpg
PGS.TS. Trần Thị Hà -Trưởng đoàn chuyên gia ĐGN báo cáo kết quả sơ bộ đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục tại Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải

Sau khi nghe Báo cáo sơ bộ kết quả đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục tại Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải, PGS.TS. Nguyễn Hoàng Long – Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng TĐG đã khẳng định Nhà trường sẽ có những kế hoạch và giải pháp cụ thể, khả thi để triển khai thực hiện có hiệu quả các khuyến nghị mà Đoàn chuyên gia ĐGN đã đề xuất.

Kết thúc phiên bế mạc, Giám đốc Trung tâm KĐCLGD – Hiệp hội CTĐHCĐVN, Trưởng đoàn chuyên gia ĐGN và Hiệu trưởng – Chủ tịch Hội đồng TĐG Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải đã cùng ký Biên bản hoàn thành đợt KSCT phục vụ ĐGN cơ sở giáo dục của Nhà trường.  

E:\ĐÁNH GIA CƠ SỞ GIÁO DỤC ( TT 12)\ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI (V2)\ẢNH BẾ MẠC KSCT ĐH CN GTVT\1. KÝ BB KSCT.JPG
Ký Biên bản hoàn thành đợt KSCT phục vụ ĐGN cơ sở giáo dục tại Trường ĐH Công nghệ Giao thông Vận tải

Một số hình ảnh hoạt động của Đoàn ĐGN trong đợt KSCT tại Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải

E:\ĐÁNH GIA CƠ SỞ GIÁO DỤC ( TT 12)\ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI (V2)\ẢNH KHAI MẠC KSCT ĐH CN GTVT\6. Đoàn ĐGN và QSV.JPG
Đoàn chuyên gia ĐGN và các Quan sát viên tại Lễ Khai mạc đợt KSCT

 

E:\ĐÁNH GIA CƠ SỞ GIÁO DỤC ( TT 12)\ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI (V2)\ẢNH KHAI MẠC KSCT ĐH CN GTVT\18. PV Lãnh đạo Trường.JPG
Buổi làm việc giữa Đoàn chuyên gia ĐGN với Lãnh đạo Nhà trường
E:\ĐÁNH GIA CƠ SỞ GIÁO DỤC ( TT 12)\ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI (V2)\ẢNH KHAI MẠC KSCT ĐH CN GTVT\23. PV Lãnh đạo Khoa, BM.JPG
E:\ĐÁNH GIA CƠ SỞ GIÁO DỤC ( TT 12)\ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI (V2)\ẢNH KHAI MẠC KSCT ĐH CN GTVT\22. Phngr vấn Giảng viên.JPG
Đoàn Chuyên gia ĐGN phỏng vấn trực tiếp tại Trường
E:\ĐÁNH GIA CƠ SỞ GIÁO DỤC ( TT 12)\ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI (V2)\ẢNH KHAI MẠC KSCT ĐH CN GTVT\21. Phỏng vấn NV, CV, CBĐT.JPG
Đoàn Chuyên gia ĐGN phỏng vấn trực tiếp tại Trường
E:\ĐÁNH GIA CƠ SỞ GIÁO DỤC ( TT 12)\ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI (V2)\ẢNH KHAI MẠC KSCT ĐH CN GTVT\20. PV Online.JPG
Đoàn Chuyên gia ĐGN phỏng vấn bằng hình thức trực tuyến
E:\ĐÁNH GIA CƠ SỞ GIÁO DỤC ( TT 12)\ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI (V2)\ẢNH KHAI MẠC KSCT ĐH CN GTVT\17. PV Online.JPG
E:\ĐÁNH GIA CƠ SỞ GIÁO DỤC ( TT 12)\ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI (V2)\ẢNH KS CSVC  & PV\Anh Phong van\AUTT8849.JPG
Đoàn Chuyên gia ĐGN phỏng vấn bằng hình thức trực tuyến
E:\ĐÁNH GIA CƠ SỞ GIÁO DỤC ( TT 12)\ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI (V2)\ẢNH KHAI MẠC KSCT ĐH CN GTVT\16. KS CSVC.JPG
E:\ĐÁNH GIA CƠ SỞ GIÁO DỤC ( TT 12)\ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI (V2)\ẢNH KHAI MẠC KSCT ĐH CN GTVT\15. KS CSVC.JPG
E:\ĐÁNH GIA CƠ SỞ GIÁO DỤC ( TT 12)\ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI (V2)\ẢNH KHAI MẠC KSCT ĐH CN GTVT\13. KS CSVC.JPG
E:\ĐÁNH GIA CƠ SỞ GIÁO DỤC ( TT 12)\ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI (V2)\ẢNH KHAI MẠC KSCT ĐH CN GTVT\10. KS SVC.JPG
Đoàn ĐGN khảo sát cơ sở vật chất của Nhà trường