Trang chủ » Kiểm định chất lượng » Hoạt động đánh giá chất lượng » Kiểm định chất lượng 04 chương trình đào tạo: ngành kế toán, quản trị kinh doanh, marketing và công nghệ kỹ thuật điện, điện tử trình độ đại học tại học viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông
Kiểm định chất lượng 04 chương trình đào tạo: ngành kế toán, quản trị kinh doanh, marketing và công nghệ kỹ thuật điện, điện tử trình độ đại học tại học viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông

Thực hiện Quyết định của Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD), Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam (CTĐHCĐVN) về việc thành lập Đoàn đánh giá ngoài (ĐGN) 04 chương trình đào tạo (CTĐT) trình độ đại học của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, gồm các ngành: Kế toán, Quản trị kinh doanh, Marketing và Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử; Đoàn Chuyên gia ĐGN đã tiến hành khảo sát sơ bộ (KSSB) tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông vào ngày 12 tháng 5 năm 2023. Kết thúc KSSB, Giám đốc Trung tâm KĐCLGD – Hiệp hội CTĐHCĐVN, Trưởng Đoàn chuyên gia ĐGN và Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã cùng ký Biên bản Ghi nhớ sau KSSB.

Đoàn chuyên gia ĐGN đã tiến hành KSCT tại Học viện từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 26 tháng 5 năm 2023.

Lễ khai mạc đợt KSCT được tổ chức vào ngày 22 tháng 5 năm 2023 tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Tham dự Lễ khai mạc, về phía Trung tâm KĐCLGD – Hiệp hội CTĐHCĐVN và Đoàn chuyên gia ĐGN có PGS.TS. Nguyễn Phương Nga – Giám đốc Trung tâm, GS. TSKH. Bành Tiến Long, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trưởng đoàn ĐGN; PGS.TS. Nguyễn Văn Uyên – Trưởng phòng Công nhận chất lượng – Trung tâm KĐCLGD, Thư ký Đoàn ĐGN; TS. Nguyễn Văn Ly – Phó Giám đốc Trung tâm KĐCLGD, Thành viên Thường trực và các thành viên đoàn ĐGN.

Về phía Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông có GS.TS. Từ Minh Phương – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Học viện; PGS.TS. Đặng Hoài Bắc – Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng TĐG; PGS.TS. Trần Quang Anh – Phó Giám đốc Học viện, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐG; TS. Tân Hạnh – Phó Giám đốc Học viện, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐG; TS. Nguyễn Ngọc Minh – Trưởng Khoa Kỹ thuật Điện tử 1, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐG CTĐT Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử; TS Nguyễn Thị Hoàng Yến – Phó Viện trưởng, Trưởng Bộ môn Marketing, Viện Kinh tế Bưu điện, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐG CTĐT Marketing; TS. Vũ Trọng Phong – Trưởng khoa Quản trị kinh doanh 1, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐG CTĐT Quản trị kinh doanh; PGS.TS. Đặng Thị Việt Đức – Trưởng khoa Tài chính Kế toán, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐG CTĐT ngành Kế toán và các thành viên 04 Hội đồng TĐG của 04 CTĐT, các nhóm chuyên trách, đại diện các đoàn thể của Học viện, đại diện giảng viên, sinh viên và khách mời.

Đoàn Chuyên gia ĐGN tại Lễ Khai mạc đợt KSCT 04 CTĐT
của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Trong thời gian KSCT, Đoàn chuyên gia ĐGN đã khảo sát, nghiên cứu hồ sơ minh chứng, phỏng vấn các nhà tuyển dụng; cựu người học; người học; Lãnh đạo Học viện; Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, khoa, bộ môn, trung tâm, các phòng ban chức năng, đại diện giảng viên; thu thập thông tin phản hồi của các bên liên quan; thẩm định tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp; quan sát cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, phòng thực hành và phòng làm việc của 04 CTĐT tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông để xác thực các thông tin trong báo cáo TĐG 04 CTĐT của Học viện.

Tại Lễ bế mạc đợt KSCT 04 CTĐT của Học viện, GS.TSKH. Bành Tiến Long, Trưởng đoàn chuyên gia ĐGN đã trình bày Báo cáo sơ bộ kết quả đánh giá chất lượng 04 CTĐT của Học viện. Báo cáo của Đoàn ĐGN đã trình bày rõ những điểm mạnh của Học viện; đồng thời Báo cáo cũng đề xuất các khuyến nghị để Học viện phát huy những điểm mạnh và khắc phục những tồn tại của 04 CTĐT với mục đích không ngừng cải tiến chất lượng đào tạo của Học viện. 

GS.TSKH. Bành Tiến Long – Trưởng đoàn Chuyên gia Đánh giá ngoài phát biểu tại Lễ Bế mạc
đợt KSCT 04 chương trình đào tạo của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Tiếp thu các khuyến nghị của Đoàn chuyên gia ĐGN, PGS.TS. Đặng Hoài Bắc – Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng TĐG đã phát biểu, khẳng định Học viện sẽ có những kế hoạch và giải pháp cụ thể, khả thi để triển khai thực hiện các khuyến nghị của Đoàn chuyên gia ĐGN.

PGS.TS. Đặng Hoài Bắc – Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng TĐG phát biểu tại Lễ Bế mạc
đợt KSCT 04 chương trình đào tạo của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Kết thúc phiên bế mạc, Giám đốc Trung tâm KĐCLGD, Trưởng đoàn chuyên gia ĐGN và Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã cùng ký biên bản hoàn thành đợt KSCT phục vụ ĐGN 04 CTĐT tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Ký biên bản hoàn thành đợt KSCT 04 chương trình đào tạo
tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông