Trang chủ » Các hoạt động nổi bật » Kiểm định chất lượng 03 chương trình đào tạo ngành Kế toán, ngành Quản lý đất đai và ngành Thú Y tại Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang
Kiểm định chất lượng 03 chương trình đào tạo ngành Kế toán, ngành Quản lý đất đai và ngành Thú Y tại Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang

Ngày 17/12/2021, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài (ĐGN), do Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) – Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam (CTĐHCĐVN) thành lập, đã khảo sát sơ bộ (KSSB) 03 chương trình đào tạo (CTĐT) trình độ đại học: ngành Kế toán; ngành Quản lý đất đai; ngành Thú y tại Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang, để chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức (KSCT) theo quy trình kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Kết thúc ngày KSSB, Giám đốc Trung tâm KĐCLGD – Hiệp hội CTĐHCĐVN, Trưởng Đoàn chuyên gia ĐGN và Hiệu trưởng Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang đã cùng ký Biên bản Ghi nhớ sau KSSB của Đoàn chuyên gia ĐGN. 

Đợt khảo sát chính thức KSCT phục vụ ĐGN 03 CTĐT trình độ đại học: ngành Kế toán; ngành Quản lý đất đai; ngành Thú y đã được chính thức khai mạc vào ngày 26/12/2021 tại Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang.

A person speaking into a microphone

Description automatically generated with medium confidence
PGS.TS. Nguyễn Phương Nga – GĐ Trung tâm KĐCLGD phát biểu ý kiến tại Lễ Khai mạc

Tham dự lễ khai mạc đợt KSCT, về phía Trung tâm KĐCLGD có PGS.TS. Nguyễn Phương Nga – Giám đốc Trung tâm cùng cán bộ giám sát của Trung tâm. Về phía Đoàn chuyên gia ĐGN có PGS.TS. Trần Thị Hà – Trưởng đoàn; PGS.TS. Nguyễn Văn Uyên, Trưởng Phòng CNCLGD – Thư ký Đoàn và các thành viên Đoàn ĐGN gồm ThS. Đinh Tuấn Dũng, PGS.TS. Phạm Văn Quyết, TS. Phạm Văn Hùng, TS. Nguyễn Đức Thạnh. Về phía Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang có PGS.TS. Nguyễn Quang Hà, Hiệu trưởng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng TĐG; TS. Đặng Xuân Anh – Chủ tịch Hội đồng Trường; TS. Mai Thị Huyền – Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐG; TS. Nguyễn Tuấn Điệp – Phó Hiệu trưởng; TS. Nguyễn Văn Bài – Trưởng khoa Tài nguyên và Môi trường, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐG; TS. Khương Mạnh Hà, Phó Trưởng khoa Tài nguyên và Môi trường, Trưởng Bộ môn, Thư ký Hội đồng TĐG; TS. Nguyễn Hải Nam, Trưởng khoa Kinh tế – Tài chính – Phó Chủ tịch Hội đồng TĐG; ThS. Nguyễn Thị Ưng, Phó Trưởng bộ môn Kế toán – Thư ký Hội đồng TĐG; TS. Đoàn Phương Thúy, Phó Trưởng khoa – Phụ trách Khoa Chăn nuôi – Thú y; TS. Nguyễn Văn Lưu, Phó  Trưởng khoa Chăn nuôi – Thú y – Thư ký Hội đồng TĐG cùng các thành viên của 03 Hội đồng Tự đánh giá của 03 CTĐT, các nhóm chuyên trách, đại diện các đoàn thể và các đơn vị của Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang.

A person in a suit speaking into a microphone

Description automatically generated with low confidence
 PGS.TS. Nguyễn Quang Hà – Hiệu trưởng Trường ĐH Nông – Lâm Bắc Giang phát biểu ý kiến tại Lễ Khai mạcđợt KSCT phục vụ ĐGN 03 CTĐT

Đợt Khảo sát chính thức phục vụ ĐGN bắt đầu từ ngày 26/12/2021 đến ngày 30/12/2021. Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài 03 CTĐT đã khảo sát, nghiên cứu các hồ sơ minh chứng, phỏng vấn các nhà tuyển dụng; cựu người học; người học; Lãnh đạo Nhà trường; Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, khoa, bộ môn, trung tâm, các phòng ban chức năng, đại diện giảng viên; thu thập thông tin phản hồi của các bên liên quan; điện thoại thẩm định tình hình việc làm của 577 sinh viên tốt nghiệp; quan sát cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, phòng thực hành và phòng ban của 03 CTĐT tại Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang để xác thực các thông tin trong báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục của Nhà trường, từ đó đưa ra các khuyến nghị giúp cải tiến và nâng cao chất lượng CTĐT của Nhà trường.

A group of people standing in front of a screen

Description automatically generated with medium confidence
Đoàn chuyên gia ĐGN chụp ảnh với Lãnh đạo Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang

Sau 5 ngày làm việc, Lễ bế mạc đợt KSCT phục vụ ĐGN 03 CTĐT của Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang được tổ chức vào 10 giờ 30 ngày 30/12/2021. Tại Lễ bế mạc đợt KSCT, Trưởng đoàn chuyên gia đánh giá ngoài – PGS.TS. Trần Thị Hà đã trình bày Báo cáo sơ bộ kết quả đánh giá chất lượng 03 CTĐT của Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang. Báo cáo của Đoàn ĐGN đã nêu rõ những điểm mạnh của Nhà trường; đồng thời Đoàn ĐGN đưa ra các khuyến nghị để Nhà trường phát huy những điểm mạnh và khắc phục những tồn tại với mục đích không ngừng cải tiến chất lượng đào tạo của Nhà trường.

A person standing at a podium in front of a large screen

Description automatically generated with medium confidence
PGS.TS. Trần Thị Hà -Trưởng đoàn ĐGN trình bày Báo cáo sơ bộ kết quả đánh giá chất lượng 03 CTĐT của Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang

Tiếp thu các khuyến nghị của Đoàn chuyên gia ĐGN, PGS.TS. Nguyễn Quang Hà, Hiệu trưởng Nhà trường đã khẳng định Nhà trường sẽ có những kế hoạch và giải pháp cụ thể, khả thi để triển khai thực hiện các khuyến nghị của Đoàn chuyên gia ĐGN.

 Kết thúc phiên bế mạc, Giám đốc Trung tâm KĐCLGD – Hiệp hội CTĐHCĐVN, Trưởng đoàn chuyên gia ĐGN và Hiệu trưởng Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang đã cùng ký Biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính thức phục vụ ĐGN 03 CTĐT của Nhà trường.

A group of people standing on a stage in front of a screen

Description automatically generated with medium confidence
Ký Biên bản hoàn thành đợt KSCT ĐGN 03 CTĐT tại Trường ĐH Nông – Lâm Bắc Giang

Một số hình ảnh hoạt động của Đoàn ĐGN trong đợt khảo sát chính thức:

A group of people sitting at a table with a projector screen

Description automatically generated with low confidence
Buổi làm việc giữa Đoàn Đánh giá ngoài với Lãnh đạo Nhà trường 
A group of people sitting at desks in a classroom

Description automatically generated with medium confidence
A group of people in a classroom

Description automatically generated with medium confidence
Buổi làm việc giữa Đoàn Đánh giá ngoài với các nhóm phỏng vấn