Trang chủ » Các hoạt động nổi bật » Kiểm định chất lượng 02 chương trình đào tạo (ngành Quản trị kinh doanh và ngành Tài chính –Ngân hàng trình độ đại học) tại Trường Đại học Hà Nội
Kiểm định chất lượng 02 chương trình đào tạo (ngành Quản trị kinh doanh và ngành Tài chính –Ngân hàng trình độ đại học) tại Trường Đại học Hà Nội

Ngày 12/12/2020, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài (ĐGN), do Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) – Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam (CTĐHCĐVN) thành lập, đã khảo sát sơ bộ (KSSB) 02 chương trình đào tạo (CTĐT): ngành Quản trị kinh doanh và ngành Tài chính – Ngân hàng trình độ đại học tại Trường Đại học Hà Nội, để chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức (KSCT) theo quy trình kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Kết thúc ngày KSSB, Giám đốc Trung tâm KĐCLGD – Hiệp hội CTĐHCĐVN, Trưởng Đoàn chuyên gia ĐGN và Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội đã cùng ký Biên bản Ghi nhớ sau KSSB của Đoàn chuyên gia ĐGN. 

Đợt KSCT phục vụ ĐGN 02 CTĐT: ngành Quản trị kinh doanh và ngành Tài chính – Ngân hàng trình độ đại học đã được chính thức khai mạc vào ngày 22/12/2020 tại Trường Đại học Hà Nội.

Tham dự lễ khai mạc đợt KSCT, về phía Trung tâm KĐCLGD và Đoàn chuyên gia ĐGN có PGS.TS. Nguyễn Phương Nga – Giám đốc Trung tâm KĐCLGD; TS Phạm Xuân Thanh – Phó Giám đốc Trung tâm KĐCLGD, PGS.TS. Lê Phước Minh – Trưởng Đoàn ĐGN và các thành viên Đoàn gồm PGS. TS. Phạm Văn Quyết, PGS.TS. Nguyễn Văn Uyên, TS. Nguyễn Việt Anh, TS. Nguyễn Đức Thạnh. Về phía Trường Đại học Hà Nội có: TS. Phạm Ngọc Thạch – Chủ tịch Hội đồng trường; PGS.TS. Nguyễn Văn Trào – Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng TĐG; TS. Nguyễn Thị Cúc Phương,  Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐG; TS. Hoàng Gia Thư – Trưởng Khoa QTKD &DL, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐG; TS. Đặng Thị Hồng Thủy -Trưởng phòng ĐBCLGD, Thư ký Hội đồng TĐG; Hội đồng TĐG cùng các thành viên của 02 Hội đồng Tự đánh giá của 02 CTĐT, các nhóm chuyên trách, đại diện các đoàn thể và các đơn vị của Trường Đại học Hà Nội.

Đợt Khảo sát chính thức phục vụ ĐGN bắt đầu từ ngày 22/12/2020 đến ngày 26/12/2020. Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài 02 CTĐT đã khảo sát, nghiên cứu các hồ sơ minh chứng, phỏng vấn các nhà tuyển dụng; cựu người học; người học; Lãnh đạo Nhà trường; Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, khoa, bộ môn, trung tâm, các phòng ban chức năng, đại diện giảng viên; thu thập thông tin phản hồi của các bên liên quan; điện thoại thẩm định tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp; quan sát cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, phòng thực hành và phòng ban của 02 CTĐT tại Trường Đại học Hà Nội để xác thực các thông tin trong báo cáo tự đánh giá của Nhà trường, từ đó đưa ra các khuyến nghị giúp cải tiến và nâng cao chất lượng CTĐT của Nhà trường.

Sau 5 ngày làm việc, Lễ bế mạc đợt KSCT phục vụ ĐGN 02 CTĐT của Trường Đại học Hà Nội được tổ chức vào 14 giờ 30 ngày 26/12/2020. Tại Lễ bế mạc đợt KSCT, Trưởng đoàn chuyên gia đánh giá ngoài – PGS.TS. Lê Phước Minh đã trình bày Báo cáo sơ bộ kết quả đánh giá chất lượng 02 CTĐT của Trường Đại học Hà Nội. Báo cáo của Đoàn ĐGN đã nêu rõ những điểm mạnh của Nhà trường; đồng thời Đoàn ĐGN đưa ra các khuyến nghị để Nhà trường phát huy những điểm mạnh và khắc phục những tồn tại với mục đích không ngừng cải tiến chất lượng đào tạo của Nhà trường.

Tiếp thu các khuyến nghị của Đoàn chuyên gia ĐGN trong Báo cáo sơ bộ kết quả đánh giá chất lượng 02 CTĐT của Trường Đại học Hà Nội, PGS.TS. Nguyễn Văn Trào, Hiệu trưởng Nhà trường đã khẳng định Nhà trường đã có những kế hoạch và giải pháp cụ thể, khả thi để triển khai thực hiện các khuyến nghị của Đoàn chuyên gia ĐGN.

 Kết thúc phiên bế mạc, Giám đốc Trung tâm KĐCLGD – Hiệp hội CTĐHCĐVN, Trưởng đoàn chuyên gia ĐGN và Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội đã cùng ký Biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính thức phục vụ ĐGN 02 CTĐT của Nhà trường.

và Hội đồng TĐG 02 CTĐT Trường ĐH Hà Nội tại lễ Bế mạc đợt KSCT

Một số hình ảnh hoạt động của Đoàn ĐGN trong đợt khảo sát chính thức: