Trang chủ » Các hoạt động nổi bật » Kiểm định chất lượng 02 chương trình đào tạo (ngành Lý luận & Phương pháp dạy học Bộ môn tiếng Anh trình độ Thạc sỹ và ngành Sư phạm tiếng Anh trình độ đại học) tại Trường Đại học Cần Thơ
Kiểm định chất lượng 02 chương trình đào tạo (ngành Lý luận & Phương pháp dạy học Bộ môn tiếng Anh trình độ Thạc sỹ và ngành Sư phạm tiếng Anh trình độ đại học) tại Trường Đại học Cần Thơ

 

Ngày 01/11/2020, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài (ĐGN), do Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) – Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam (CTĐHCĐVN) thành lập, đã khảo sát sơ bộ (KSSB) 02 chương trình đào tạo (CTĐT): ngành Lý luận & Phương pháp dạy học Bộ môn tiếng Anh trình độ Thạc sỹ và ngành Sư phạm tiếng Anh trình độ đại học tại Trường Đại học Cần Thơ, để chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức (KSCT) theo quy trình kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Kết thúc ngày KSSB, Giám đốc Trung tâm KĐCLGD – Hiệp hội CTĐHCĐVN, Trưởng Đoàn chuyên gia ĐGN và Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ đã cùng ký Biên bản Ghi nhớ sau KSSB của Đoàn chuyên gia ĐGN. 

Đợt KSCT phục vụ ĐGN 02 CTĐT: ngành Lý luận & Phương pháp dạy học Bộ môn tiếng Anh trình độ Thạc sỹ và ngành Sư phạm tiếng Anh trình độ đại học đã được chính thức khai mạc vào ngày 09/11/2020 tại Trường Đại học Cần Thơ.

D:\ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO\ĐẠI HỌC CẦN THƠ (Đ.1)\ẢNH KSCT ĐH CẦN THƠ\GĐ Phát biểu KM.JPG
PGS.TS. Nguyễn Phương Nga – GĐ Trung tâm KĐCLGD phát biểu ý kiến tại Lễ Khai mạc đợt KSCT phục vụ ĐGN 02 CTĐT tại Trường Đại học Cần Thơ

Tham dự lễ khai mạc đợt KSCT, về phía Trung tâm KĐCLGD và Đoàn chuyên gia ĐGN có PGS.TS. Nguyễn Phương Nga – Giám đốc Trung tâm, PGS.TS. Trần Thị Hà – nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Phó Giám đốc Trung tâm, Trưởng Đoàn ĐGN; ThS. Đinh Tuấn Dũng, Trưởng phòng ĐGCL – Thư ký Đoàn và các thành viên Đoàn ĐGN gồm PGS.TS. Nguyễn Quang Dong, PGS.TS. Đỗ Hạnh Nga, TS. Mai Thị Quỳnh Lan, ông Nguyễn Anh Tuấn và bà Nguyễn Thị Tâm Trinh. Về phía Trường Đại học Cần Thơ có GS.TS. Hà Thanh Toàn Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng TĐG, PGS.TS. Lê Việt Dũng – Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐG, PGS.TS. Trần Thị Thanh Hiền – Phó Hiệu trưởng, PGS.TS. Trần Trung Tính – Phó Hiệu trưởng, PGS.TS. Trịnh Quốc Lập – Trưởng Khoa Ngoại ngữ, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐG, Thư ký Hội đồng TĐG cùng các thành viên của 02 Hội đồng Tự đánh giá của 02 CTĐT, các nhóm chuyên trách, đại diện các đoàn thể và các đơn vị của Trường Đại học Cần Thơ.

D:\ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO\ĐẠI HỌC CẦN THƠ (Đ.1)\ẢNH KSCT ĐH CẦN THƠ\Khoa Ngoại ngữ BC Tổng quan.JPG
PGS.TS. Phương Hoàng Yến, Phó Trưởng Khoa Ngoại ngữ Trường ĐH Cần Thơ Báo cáo Tổng quan về 2 CTĐT tại Lễ Khai mạc đợt KSCT phục vụ ĐGN

Đợt Khảo sát chính thức phục vụ ĐGN bắt đầu từ ngày 09/11/2020 đến ngày 14/11/2020. Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài 02 CTĐT đã tiến hành khảo sát, nghiên cứu các hồ sơ minh chứng, phỏng vấn các nhà tuyển dụng; cựu người học; người học; Lãnh đạo Nhà trường; Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, khoa, bộ môn, trung tâm, các phòng ban chức năng, đại diện giảng viên; thu thập thông tin phản hồi của các bên liên quan; điện thoại thẩm định tình hình việc làm của 450 sinh viên tốt nghiệp; quan sát cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, phòng thực hành và phòng ban của 02 CTĐT tại Trường Đại học Cần Thơ để xác thực các thông tin trong báo cáo tự đánh giá của Nhà trường, từ đó đưa ra các khuyến nghị giúp cải tiến và nâng cao chất lượng CTĐT của Nhà trường

Sau 6 ngày làm việc, Lễ bế mạc đợt KSCT phục vụ ĐGN 02 CTĐT của Trường Đại học Cần Thơ được tổ chức vào 10 giờ 30 ngày 14/11/2020. Tại Lễ bế mạc đợt KSCT, Trưởng đoàn chuyên gia đánh giá ngoài – PGS.TS. Trần Thị Hà đã trình bày Báo cáo sơ bộ kết quả đánh giá chất lượng 02 CTĐT của Trường Đại học Cần Thơ. Báo cáo của Đoàn ĐGN đã nêu rõ những điểm mạnh của Nhà trường; đồng thời Đoàn ĐGN đưa ra các khuyến nghị để Nhà trường phát huy những điểm mạnh và khắc phục những tồn tại với mục đích không ngừng cải tiến chất lượng đào tạo của Nhà trường.

D:\ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO\ĐẠI HỌC CẦN THƠ (Đ.1)\ẢNH BẾ MẠC KSCT\IMG_3534.JPG
 PGS.TS. Trần Thị Hà -Trưởng đoàn ĐGN trình bày Báo cáo sơ bộ kết quả đánh giá chất lượng 02 CTĐT của Trường Đại học Cần Thơ

Tiếp thu các khuyến nghị của Đoàn chuyên gia ĐGN trong Báo cáo sơ bộ kết quả đánh giá chất lượng 02 CTĐT của Trường Đại học Cần Thơ, GS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Nhà trường đã khẳng định Nhà trường sẽ có những kế hoạch và giải pháp cụ thể, khả thi để triển khai thực hiện các khuyến nghị của Đoàn chuyên gia ĐGN.

D:\ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO\ĐẠI HỌC CẦN THƠ (Đ.1)\ẢNH BẾ MẠC KSCT\IMG_3546.JPG
GS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Nhà trường, phát biểu tại Lễ Bế mạc đợt KSCT ĐGN 02 CTĐT của Trường Đại học Cần Thơ
D:\ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO\ĐẠI HỌC CẦN THƠ (Đ.1)\ẢNH BẾ MẠC KSCT\IMG_3555.JPG
PGS.TS. Nguyễn Phương Nga – GĐ Trung tâm KĐCLGD phát biểu ý kiến tại Lễ Bế mạc đợt KSCT phục vụ ĐGN 02 CTĐT tại Trường Đại học Cần Thơ

Kết thúc phiên bế mạc, Giám đốc Trung tâm KĐCLGD – Hiệp hội CTĐHCĐVN, Trưởng đoàn chuyên gia ĐGN và Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ đã cùng ký Biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính thức phục vụ ĐGN 02 CTĐT của Nhà trường.

D:\ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO\ĐẠI HỌC CẦN THƠ (Đ.1)\ẢNH BẾ MẠC KSCT\IMG_3575.JPG
Ký Biên bản hoàn thành đợt KSCT ĐGN 02 CTĐT tại Trường ĐH Cần Thơ
D:\ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO\ĐẠI HỌC CẦN THƠ (Đ.1)\ẢNH BẾ MẠC KSCT\IMG_3578.JPG
Đoàn chuyên gia ĐGN chụp ảnh lưu niệm với Lãnh đạo Trường và Hội đồng TĐG 02 CTĐT của Trường ĐH Cần Thơ

Một số hình ảnh hoạt động của Đoàn ĐGN trong đợt khảo sát chính thức:

D:\ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO\ĐẠI HỌC CẦN THƠ (Đ.1)\ẢNH KSCT ĐH CẦN THƠ\Phỏng vấn.JPG
Đoàn Đánh giá ngoài phỏng vấn Lãnh đạo Nhà trường và Lãnh đạo Hội đồng TĐG 2 CTĐT 
D:\ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO\ĐẠI HỌC CẦN THƠ (Đ.1)\ẢNH KSCT ĐH CẦN THƠ\Đoàn ĐGN.JPG
Đoàn chuyên gia ĐGN chụp ảnh lưu niệm tại Trường ĐH Cần Thơ
D:\ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO\ĐẠI HỌC CẦN THƠ (Đ.1)\ẢNH KSCT ĐH CẦN THƠ\ANH 1.jpg
D:\ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO\ĐẠI HỌC CẦN THƠ (Đ.1)\ẢNH KSCT ĐH CẦN THƠ\ẢNH 3.jpg
D:\ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO\ĐẠI HỌC CẦN THƠ (Đ.1)\ẢNH KSCT ĐH CẦN THƠ\PHONG VAN 2.JPG