Trang chủ » Các hoạt động nổi bật » Kiểm định chất lượng 02 chương trình đào tạo ngành Công nghệ thực phẩm và ngành Khoa học cây trồng, trình độ đại học tại Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang
Kiểm định chất lượng 02 chương trình đào tạo ngành Công nghệ thực phẩm và ngành Khoa học cây trồng, trình độ đại học tại Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang

Thực hiện Quyết định số 257/QĐ-KĐCLGD ngày 14 tháng 9 năm 2022 của Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD), Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam (CTĐHCĐVN) về việc thành lập Đoàn đánh giá ngoài (ĐGN) 02 chương trình đào tạo (CTĐT) ngành Công nghệ thực phẩm và ngành Khoa học cây trồng, trình độ đại học tại Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang, Đoàn Chuyên gia ĐGN đã tiến hành khảo sát sơ bộ (KSSB) tại Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang vào ngày 04/10/2022. Tham gia KSSB, về phía Trung tâm KĐCLGD có PGS.TS. Nguyễn Phương Nga, Giám đốc Trung tâm và cán bộ Trung tâm. Về phía Đoàn ĐGN có PGS.TS. Trần Thị Hà, nguyên Vụ trưởng -Vụ Giáo dục Đại học – Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trưởng đoàn ĐGN và ThS. Đinh Tuấn Dũng, Thư ký đoàn.

Kết thúc ngày KSSB, Giám đốc Trung tâm KĐCLGD – Hiệp hội CTĐHCĐVN, Trưởng Đoàn chuyên gia ĐGN và Hiệu trưởng Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang đã cùng ký Biên bản Ghi nhớ sau KSSB. 

Đợt KSCT phục vụ ĐGN 02 CTĐT được khai mạc vào ngày 12/10/2022 tại Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang.

D:\ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO\ĐAI HOC NÔNG LÂM BẮC GIANG 2 CTĐT (đ.2)\ẢNH KHAI MẠC KSCT NONG LÂM BẮC GIANG 2 CTĐT\z3801412887303_a642dd724222589ce2cc1337a647a825.jpg
PGS.TS. Nguyễn Phương Nga – GĐ Trung tâm KĐCLGD phát biểu ý kiến tại Lễ Khai mạc đợt KSCT phục vụ ĐGN 02 CTĐT tại Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang.

Tham dự lễ khai mạc đợt KSCT, về phía Trung tâm KĐCLGD và Đoàn chuyên gia ĐGN có PGS.TS. Nguyễn Phương Nga – Giám đốc Trung tâm KĐCLGD, PGS.TS. Trần Thị Hà, nguyên Vụ trưởng – Vụ Giáo dục Đại học – Bộ GD&ĐT, Trưởng đoàn ĐGN và 04 thành viên đoàn ĐGN. Về phía Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang có: PGS.TS. Nguyễn Quang Hà, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng TĐG; TS. Đặng Xuân Anh – Chủ tịch Hội đồng Trường; TS. Mai Thị Huyền – Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐG; TS. Nguyễn Văn Lục – Trưởng Khoa Công nghệ thực phẩm, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐG; TS. Nguyễn Văn Hoàn – Trưởng Khoa Nông học, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐG; ThS. Hoàng Thị Mai – Phó Trưởng Bộ môn – Thư ký Hội đồng TĐG CTĐT KH cây trồng; ThS. Khổng Thị Thanh – Phó Trưởng Bộ môn – Thư ký Hội đồng TĐG CTĐT CN thực phẩm; cùng các thành viên của Hội đồng Tự đánh giá 02 CTĐT, các nhóm chuyên trách, đại diện các đoàn thể và các đơn vị của Trường Đại học  Nông – Lâm Bắc Giang.

Đợt KSCT, được bắt đầu từ ngày 12/10/2022 đến ngày 16/10/2022, Đoàn chuyên gia ĐGN đã tiến hành khảo sát, nghiên cứu các hồ sơ minh chứng, phỏng vấn các nhà tuyển dụng; cựu người học; người học; Lãnh đạo Nhà trường; Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, khoa, bộ môn, các phòng ban chức năng, đại diện giảng viên; thu thập thông tin phản hồi của các bên liên quan; điện thoại thẩm định tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp; quan sát cơ sở vật chất, phòng thực hành và phòng ban của 02 CTĐT tại Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang để xác thực các thông tin trong báo cáo tự đánh giá của Nhà trường, từ đó đưa ra các khuyến nghị giúp cải tiến và nâng cao chất lượng CTĐT của Nhà trường.

D:\ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO\ĐAI HOC NÔNG LÂM BẮC GIANG 2 CTĐT (đ.2)\ẢNH KHAI MẠC KSCT NONG LÂM BẮC GIANG 2 CTĐT\z3801412803749_2da2aad009e78a0258da2b7442dcf76c.jpg
Đoàn chuyên gia ĐGN chụp ảnh lưu niệm với Lãnh đạo Trường và Lãnh đạo Hội đồng TĐG Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang

Kết thúc đợt KSCT, tại Lễ bế mạc, Trưởng đoàn chuyên gia đánh giá ngoài, PGS.TS. Trần Thị Hà đã trình bày Báo cáo sơ bộ kết quả đánh giá chất lượng 02 CTĐT ngành Công nghệ thực phẩm và ngành Khoa học cây trồng, trình độ đại học tại Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang. Báo cáo của Đoàn ĐGN đã nêu rõ những điểm mạnh của Nhà trường; đồng thời Đoàn ĐGN đưa ra các khuyến nghị để Nhà trường phát huy những điểm mạnh và khắc phục những tồn tại với mục đích không ngừng cải tiến chất lượng đào tạo của Nhà trường.

http://bafu.edu.vn/img/2022/bemackd(1).jpg
PGS.TS. Trần Thị Hà – Trưởng đoàn ĐGN phát biểu tại Lễ Bế mạc đợt KSCT 02 CTĐT

Tiếp thu các khuyến nghị của Đoàn chuyên gia ĐGN trong Báo cáo sơ bộ kết quả đánh giá chất lượng 02 CTĐT của Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang, PGS.TS. Nguyễn Quang Hà, Hiệu trưởng Nhà trường, Chủ tịch Hội đồng Tự đánh giá đã khẳng định Nhà trường sẽ có những kế hoạch và giải pháp cụ thể, khả thi để triển khai thực hiện các khuyến nghị của Đoàn chuyên gia ĐGN.

http://bafu.edu.vn/img/2022/bemackd(7).jpg
PGS.TS. Nguyễn Quang Hà, Hiệu trưởng, Trường ĐH Nông – Lâm Bắc Giang phát biểu ý kiến tại Lễ Bế mạcđợt KSCT 02 CTĐT

Kết thúc phiên bế mạc, Giám đốc Trung tâm KĐCLGD – Hiệp hội CTĐHCĐVN, Trưởng đoàn chuyên gia ĐGN và Hiệu trưởng Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang đã cùng ký Biên bản hoàn thành đợt KSCT phục vụ ĐGN 02 CTĐT ngành Công nghệ thực phẩm và ngành Khoa học cây trồng, trình độ đại học của Nhà trường.

http://bafu.edu.vn/img/2022/bemackd(8).jpg
Ký Biên bản hoàn thành đợt KSCT 02 CTĐT tại Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang

Một số hình ảnh hoạt động của Đoàn ĐGN trong đợt khảo sát chính thức 02 Chương trình đào tạo tại Trường ĐH Nông Lâm Bắc Giang

D:\ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO\ĐAI HOC NÔNG LÂM BẮC GIANG 2 CTĐT (đ.2)\ẢNH KHAI MẠC KSCT NONG LÂM BẮC GIANG 2 CTĐT\z3801412843683_3d9134ad4a4e642760aa3165d9d834dd.jpg
http://bafu.edu.vn/img/2022/bemackd(9).jpg
Đoàn chuyên gia ĐGN chụp ảnh lưu niệm với Lãnh đạo Trường và Hội đồng TĐG Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang
D:\ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO\ĐAI HOC NÔNG LÂM BẮC GIANG 2 CTĐT (đ.2)\ẢNH KHAI MẠC KSCT NONG LÂM BẮC GIANG 2 CTĐT\z3801345992506_e28ac9e2d4de7b650423a5b39954611c.jpg
Đoàn Chuyên gia ĐGN làm việc với Lành đạo Trường  
D:\ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO\ĐAI HOC NÔNG LÂM BẮC GIANG 2 CTĐT (đ.2)\ẢNH KSSB ĐH NL BG\ảnh 2.JPG
D:\ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO\ĐAI HOC NÔNG LÂM BẮC GIANG 2 CTĐT (đ.2)\ẢNH KSSB ĐH NL BG\ảnh 5.JPG
D:\ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO\ĐAI HOC NÔNG LÂM BẮC GIANG 2 CTĐT (đ.2)\ẢNH KSSB ĐH NL BG\ảnh 3.JPG
D:\ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO\ĐAI HOC NÔNG LÂM BẮC GIANG 2 CTĐT (đ.2)\ẢNH KHAI MẠC KSCT NONG LÂM BẮC GIANG 2 CTĐT\z3801345821853_a35f7afb18f02d4bc7c7aaed4da7a3f2.jpg

Phỏng vấn trực tiếp tại Trường

D:\ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO\ĐAI HOC NÔNG LÂM BẮC GIANG 2 CTĐT (đ.2)\ẢNH KHAI MẠC KSCT NONG LÂM BẮC GIANG 2 CTĐT\z3801345862070_8088775f380e18ec2873eff36b264419.jpg
Phỏng vấn Online tại Trường
D:\ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO\ĐAI HOC NÔNG LÂM BẮC GIANG 2 CTĐT (đ.2)\ẢNH KHAI MẠC KSCT NONG LÂM BẮC GIANG 2 CTĐT\z3801345903888_16c815b427c43fa6ad3b9d38654f65bf (1).jpg
D:\ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO\ĐAI HOC NÔNG LÂM BẮC GIANG 2 CTĐT (đ.2)\ẢNH KHAI MẠC KSCT NONG LÂM BẮC GIANG 2 CTĐT\z3801345945574_1f2babb179e5f2a02af4301dbde08aaa.jpg
Phỏng vấn kết hợp trực tiếp và Online tại Trường
D:\ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO\ĐAI HOC NÔNG LÂM BẮC GIANG 2 CTĐT (đ.2)\ẢNH KHAI MẠC KSCT NONG LÂM BẮC GIANG 2 CTĐT\z3801345782915_baf08076d0df6766dc11077ae669249f.jpg
D:\ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO\ĐAI HOC NÔNG LÂM BẮC GIANG 2 CTĐT (đ.2)\ẢNH KS CSVC ĐH NLBG\A KSCSVC 2.jpg
Khảo sát cơ sở vật chất tại Trường