Trang chủ » Kiểm định chất lượng » Hoạt động đánh giá chất lượng » Kiểm định chất lượng 02 chương trình đào tạo: ngành công nghệ may và ngành quản lý công nghiệp, trình độ đại học tại trường đại học công nghiệp dệt may Hà Nội
Kiểm định chất lượng 02 chương trình đào tạo: ngành công nghệ may và ngành quản lý công nghiệp, trình độ đại học tại trường đại học công nghiệp dệt may Hà Nội

Thực hiện Quyết định số 134/QĐ-KĐCLGD ngày 01 tháng 6 năm 2023 của Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD), Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam (CTĐHCĐVN) về việc thành lập Đoàn đánh giá ngoài (ĐGN) 02 chương trình đào tạo (CTĐT) trình độ đại học của Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội: gồm ngành Công nghệ may và ngành Quản lý Công nghiệp, Đoàn Chuyên gia ĐGN đã tiến hành khảo sát sơ bộ (KSSB) tại Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội vào ngày 07 tháng 6 năm 2023. Kết thúc KSSB, Giám đốc Trung tâm KĐCLGD – Hiệp hội CTĐHCĐVN, Trưởng Đoàn chuyên gia ĐGN và Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội đã cùng ký Biên bản Ghi nhớ KSSB.

Đợt KSCT được tiến hành từ ngày 13 tháng 6 đến ngày 17 tháng 6 năm 2023.

Lễ khai mạc đợt KSCT được tổ chức vào sáng ngày 13 tháng 6 năm 2023 tại Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội. Tham dự Lễ khai mạc, về phía Trung tâm KĐCLGD – Hiệp hội CTĐHCĐVN và Đoàn chuyên gia ĐGN có PGS.TS. Nguyễn Phương Nga – Giám đốc Trung tâm; PGS.TS. Phạm Văn Quyết – Nguyên Trưởng Khoa Sau đại học, Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQGHN, Trưởng Đoàn ĐGN; TS. Nguyễn Thị Tuyết – Phó Trưởng phòng Đánh giá chất lượng giáo dục, Trung tâm KĐCLGD, Thành viên Thường trực Đoàn ĐGN; ThS. Đinh Tuấn Dũng – Trưởng phòng Đánh giá chất lượng giáo dục, Trung tâm KĐCLGD, Thư ký Đoàn ĐGN và các thành viên đoàn ĐGN.

PGS.TS. Nguyễn Phương Nga – Giám đốc Trung tâm KĐCLGD – Hiệp hội Các trường
ĐHCĐVN phát biểu Khai mạc đợt KSCT 02 chương trình đào tạo
tại Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Về phía Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội có: TS. Hoàng Xuân Hiệp – Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng TĐG; TS. Nguyễn Văn Đức – Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch TT Hội đồng TĐG; ThS. Dương Thị Tân – Trưởng Khoa Kinh tế, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐG; TS. Nguyễn Thu Phượng – Phó Hiệu trưởng; ThS. Nguyễn Quang Vinh – Phó Hiệu trưởng; ThS. Dương Thị Hoàn, Thư ký Hội đồng TĐG CTĐT Công nghệ may; ThS. Đào Thị Hằng, Thư ký Hội đồng TĐG CTĐT Quản lý Công nghiệp và các thành viên 02 Hội đồng TĐG của 02 CTĐT, các nhóm chuyên trách, đại diện các đoàn thể của Trường, đại diện giảng viên, sinh viên và khách mời.

TS. Hoàng Xuân Hiệp – Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng TĐG
báo cáo Tổng quan 02 CTĐT của Nhà trường tại Lễ khai mạc đợt KSCT

Đoàn Chuyên gia ĐGN chụp ảnh với Lãnh đạo Nhà trường
và Lãnh đạo Hội đồng tự đánh giá 02 CTĐT

Trong thời gian KSCT, Đoàn chuyên gia ĐGN đã khảo sát, nghiên cứu hồ sơ minh chứng, phỏng vấn các nhà tuyển dụng; cựu người học; người học; Lãnh đạo Nhà trường; Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, khoa, bộ môn, trung tâm, các phòng ban chức năng, đại diện giảng viên; thu thập thông tin phản hồi của các bên liên quan; thẩm định tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp; quan sát cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, phòng thực hành và phòng làm việc của 02 CTĐT tại Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội để xác thực các thông tin trong báo cáo TĐG 02 CTĐT của Nhà trường.

Sau 5 ngày làm việc, tại Lễ bế mạc đợt KSCT 02 CTĐT của Nhà trường, PGS.TS. Phạm Văn Quyết, Trưởng đoàn chuyên gia ĐGN đã trình bày Báo cáo sơ bộ kết quả đánh giá chất lượng 02 CTĐT của Trường. Báo cáo của Đoàn ĐGN đã trình bày rõ những điểm mạnh của Nhà trường; đồng thời Báo cáo cũng đề xuất các khuyến nghị để Nhà trường phát huy những điểm mạnh và khắc phục những tồn tại của 02 CTĐT với mục đích không ngừng cải tiến chất lượng đào tạo của Nhà trường.

PGS.TS. Phạm Văn Quyết- Trưởng đoàn chuyên gia ĐGN phát biểu
tại Lễ Bế mạc đợt KSCT 02 CTĐT

Tiếp thu các khuyến nghị của Đoàn chuyên gia ĐGN, TS. Hoàng Xuân Hiệp – Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng TĐG đã phát biểu, khẳng định Nhà trường sẽ có những kế hoạch và giải pháp cụ thể, khả thi để triển khai thực hiện các khuyến nghị của Đoàn chuyên gia ĐGN.

Kết thúc phiên bế mạc, Giám đốc Trung tâm KĐCLGD, Trưởng đoàn chuyên gia ĐGN và Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội đã cùng ký biên bản hoàn thành đợt KSCT phục vụ ĐGN 02 CTĐT tại Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội.

Ký biên bản hoàn thành đợt KSCT 02 chương trình đào tạo
tại Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nộ

Một số hình ảnh hoạt động của Đoàn ĐGN trong đợt KSCT 02 CTĐT tại Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội