Trang chủ » Các hoạt động nổi bật » Khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài 03 chương trình đào tạo trình độ đại học: ngành Kỹ thuật Hình ảnh y học, ngành Kỹ thuật Phục hồi chức năng và ngành Y khoa của Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng
Khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài 03 chương trình đào tạo trình độ đại học: ngành Kỹ thuật Hình ảnh y học, ngành Kỹ thuật Phục hồi chức năng và ngành Y khoa của Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng

Thực hiện Quyết định của Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) – Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam (CTĐHCĐVN) về việc thành lập Đoàn đánh giá ngoài (ĐGN) 03 chương trình đào tạo trình độ đại học: ngành Kỹ thuật Hình ảnh y học, ngành Kỹ thuật Phục hồi chức năng và ngành Y khoa của Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng, ngày 11/10/2022 Đoàn chuyên gia ĐGN đã tiến hành khảo sát sơ bộ (KSSB) tại Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng. 

Tham gia KSSB về phía Trung tâm KĐCLGD – Hiệp hội CTĐHCĐVN có PGS.TS. Nguyễn Phương Nga, Giám đốc Trung tâm và 01 cán bộ Trung tâm.

Về phía Đoàn ĐGN có GS. TSKH Bành Tiến Long, nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trưởng Đoàn; ThS. Đinh Tuấn Dũng -Trưởng phòng ĐGCLGD, Trung tâm KĐCLGD, Thư ký Đoàn ĐGN.

Tiếp đón và làm việc với Đoàn chuyên gia ĐGN, về phía Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng có TS. Lê Thị Thúy, Phó Hiệu trưởng Phụ trách, Chủ tịch Hội đồng TĐG; TS. Hoàng Hữu Khôi – Phó Hiệu trưởng, Phó chủ tịch Hội đồng TĐG; TS. Đặng Văn Thởi – Trưởng Khoa Y, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐG; ThS. Trần Văn Châu – Phụ trách Bộ môn Hình ảnh Y học, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐG; ThS. Cao Bích Thủy – Phụ trách Bộ môn PHCN – VLTL, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐG; ThS. Trần Thị Oanh – Phụ trách Phòng KT&ĐBCLGD – Thư ký Hội đồng TĐG; cùng các thành viên Hội đồng tự đánh giá, các nhóm chuyên trách, đại diện các đoàn thể và các đơn vị của Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng.

D:\ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO\ĐẠI HỌC KTYD ĐÀ NẴNG 3 CTĐT (đ.2)\ẢNH KSSB 3 CTĐT ĐH KTYD ĐN\IMG_0425.JPG
D:\ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO\ĐẠI HỌC KTYD ĐÀ NẴNG 3 CTĐT (đ.2)\ẢNH KSSB 3 CTĐT ĐH KTYD ĐN\IMG_0437.JPG
D:\ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO\ĐẠI HỌC KTYD ĐÀ NẴNG 3 CTĐT (đ.2)\ẢNH KSSB 3 CTĐT ĐH KTYD ĐN\IMG_0426.JPG

 Đoàn ĐGN đã kiểm tra công tác chuẩn bị địa điểm, phòng làm việc, tài liệu và công tác đảm bảo phục vụ cho đợt KSCT tại Trường. Đoàn thống nhất nguyên tắc làm việc với Trường, thông báo kết quả nghiên cứu Hồ sơ tự đánh giá của Trường, thống nhất về số lượng và các đối tượng được mời phỏng vấn, những cơ sở vật chất, trang thiết bị được thăm quan, khảo sát v.v…

Giám đốc Trung tâm, Trưởng Đoàn ĐGN và Lãnh đạo Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng thống nhất những nội dung chuẩn bị và Kế hoạch thời gian để phục vụ cho đợt KSCT.

Kết thúc KSSB, Giám đốc Trung tâm KĐCLGD, Trưởng Đoàn chuyên gia ĐGN và Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng đã cùng ký Biên bản Ghi nhớ sau KSSB của Đoàn chuyên gia ĐGN.

D:\ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO\ĐẠI HỌC KTYD ĐÀ NẴNG 3 CTĐT (đ.2)\ẢNH KSSB 3 CTĐT ĐH KTYD ĐN\IMG_0456.JPG

Một số hình ảnh hoạt động trong ngày khảo sát sơ bộ 03 CTĐT tại Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng

D:\ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO\ĐẠI HỌC KTYD ĐÀ NẴNG 3 CTĐT (đ.2)\ẢNH KSSB 3 CTĐT ĐH KTYD ĐN\IMG_0412.JPG
D:\ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO\ĐẠI HỌC KTYD ĐÀ NẴNG 3 CTĐT (đ.2)\ẢNH KSSB 3 CTĐT ĐH KTYD ĐN\IMG_0407.JPG
D:\ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO\ĐẠI HỌC KTYD ĐÀ NẴNG 3 CTĐT (đ.2)\ẢNH KSSB 3 CTĐT ĐH KTYD ĐN\IMG_0440.JPG