Trang chủ » Kiểm định chất lượng » Hoạt động đánh giá chất lượng » Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài khảo sát sơ bộ tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài khảo sát sơ bộ tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Sáng 29/12/2017 Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài (ĐGN) của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) – Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam (CTĐHCĐVN) đã tiến hành khảo sát sơ bộ tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh để chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức theo quy trình kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

PGS.TS. Nguyễn Phương Nga _ Giám đốc TT KĐCLGD, Hiệp hội Các trường ĐHCĐVN phát biểu tại phiên KSSB Trường ĐHSP Thành phố Hồ Chí Minh

PGS.TS. Nguyễn Phương Nga _ Giám đốc TT KĐCLGD, Hiệp hội Các trường ĐHCĐVN phát biểu tại phiên KSSB Trường ĐHSP Thành phố Hồ Chí Minh

Tham gia ngày khảo sát sơ bộ tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, về phía Trung tâm KĐCLGD – Hiệp hội CTĐHCĐVN, có PGS.TS. Nguyễn Phương Nga – Giám đốc Trung tâm; PGS.TS. Nguyễn Văn Uyên – Cán bộ; về phía Đoàn chuyên gia ĐGN có PGS.TS. Trần Thị Hà – Trưởng đoàn; TS. Nguyễn Thị Tuyết – Thư ký Đoàn.

Trong ngày khảo sát sơ bộ, Đoàn chuyên gia ĐGN đã làm việc với Lãnh đạo Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng Tự đánh giá của Trường, Trưởng các đơn vị của Trường, Ban Thư ký và các Nhóm chuyên trách với các nội dung chính bao gồm:

  • Đoàn chuyên gia ĐGN báo cáo kết quả nghiên cứu Hồ sơ tự đánh giá của Trường, thông báo kế hoạch khảo sát chính thức và những yêu cầu về cơ sở vật chất Nhà trường cần chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức;
  • Thống nhất những vấn đề Nhà trường cần chuẩn bị: các minh chứng cần bổ sung; số lượng và thành phần các đối tượng được mời phỏng vấn;
  • Thống nhất lịch trình khảo sát chính thức;
  • Thống nhất về nguyên tắc làm việc;
  • Thăm một số địa điểm Nhà trường chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức như phòng làm việc của Đoàn ĐGN, phòng phỏng vấn, hội trường cho Lễ khai mạc đợt Khảo sát chính thức v.v…
  • Kiểm tra sơ bộ các hồ sơ minh chứng của Nhà trường
Ký Biên bản Khảo sát sơ bộ tại Trường ĐHSP Thành phố Hồ Chí Minh

Ký Biên bản Khảo sát sơ bộ tại Trường ĐHSP Thành phố Hồ Chí Minh

Kết thúc ngày khảo sát sơ bộ, Giám đốc Trung tâm KĐCLGD – Hiệp hội CTĐHCĐVN, Trưởng Đoàn chuyên gia ĐGN và Hiệu trường Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh đã ký Biên bản Ghi nhớ sau khảo sát sơ bộ của Đoàn ĐGN. Thời gian khảo sát chính thức của Đoàn chuyên gia ĐGN tại Trường được thống nhất sẽ bắt đầu từ ngày 05/2/2018 và kết thúc vào ngày 09/2/2018.