Trang chủ » Các hoạt động nổi bật » Hợp tác quốc tế
2 Tháng Hai, 2023
Nội dung chi tiết
2 Tháng Hai, 2023
Nội dung chi tiết
27 Tháng Một, 2023
Ngày 17/01/2023, tại Cung Trí thức TP. Hà Nội, đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác Quốc tế về kiểm định chất lượng giáo dục đại học (KĐCLGD) giữa Trung tâm KĐCLGD – Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam (CTĐHCĐVN) và Trung tâm Xuất sắc Quốc tế về […]
25 Tháng Bảy, 2017
Nội dung chi tiết
28 Tháng Năm, 2017
Nội dung chi tiết
8 Tháng Mười, 2016
Nội dung chi tiết
8 Tháng Chín, 2014
Nội dung chi tiết