HỘI ĐỒNG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

  1. Danh sách Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục
TT Họ và tên Học hàm,

học vị

Chức vụ, đơn vị Nhiệm vụ

trong Hội đồng

1 Nguyễn Phương Nga PGS.TS. Giám đốc Trung tâm KĐCLGD Chủ tịch HĐ
2 Phạm Xuân Thanh TS. Phó Gíam đốc Trung tâm KĐCLGD Uỷ viên
3 Nguyễn Văn Ly TS. Phó Giám đốc Trung tâm KĐCLGD Uỷ viên
4 Trần Thị Hà PGS.TS. Chuyên gia Văn phòng Hội đồng Giáo sư

Nhà nước

Uỷ viên
5 Nguyễn Văn Uyên PGS.TS. Trưởng phòng CNCL -TTKĐCLGD Hiệp hội CTĐHCĐVN Ủy viên TT
6 Đinh Tuấn Dũng ThS Trưởng phòng ĐGCLGD -TTKĐCLGD Hiệp hội CTĐHCĐVN Thư ký
7  Trần Quang Quý PGS.TS.  Phó Chủ tịch Hiệp hội CTĐHCĐVN Uỷ viên
8  Bành Tiến Long GS.TSKH Ủy viên Hội đồng CSKH và CNQG; Ủy viên Hội đồng GSNN Uỷ viên
9 Nguyễn Công Khẩn GS.TS. Phó Chủ tịch Hội đồng Đạo đức

trong NC Y Sinh học – Bộ Y tế

Uỷ viên
10 Nguyễn Văn Trào PGS.TS. Hiệu trưởng, Trường ĐH Hà Nội Uỷ viên
11 Lê Anh Phương PGS.TS. Giám đốc Đại học Huế Uỷ viên
12 Phạm Văn Hùng TS. Trưởng Ban Khảo thí và ĐBCLGD, Đại học Thái Nguyên Uỷ viên
13 Phạm Văn Quyết PGS.TS Giảng viên cao cấp Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Ủy viên
14 Lê Thị Kim Dung TS Nguyên Vụ trưởng – Vụ pháp chế, Bộ GD&ĐT Ủy viên
15  Hoàng Xuân Lâm PGS.TS. Chủ tịch HĐQT C.ty CP Đầu tư và Phát triển TTQG AVA; Chủ tịch HĐQT Tr. ĐH CN & QL Hữu Nghị Uỷ viên
Thứ ba, 03/10/2023 | 18:20 GMT +7
Hiện tại
°C
Độ ẩm: %
Gió: không xác định,
Mặt trời mọc:
Mặt trời lặn:
Nguồn: www.accuweather.com/vi/vn/vietnam-weather
  •  
    • logo-dhngoaithuong
    • logo-dhtm
    • logo-dhktqd