HỘI ĐỒNG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

 1. Danh sách Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục
TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị Nhiệm vụ

trong Hội đồng

1 Nguyễn Phương Nga Giám đốc Trung tâm KĐCLGD Chủ tịch HĐ
2 Phạm Xuân Thanh Phó Gíam đốc Trung tâm KĐCLGD Uỷ viên
3 Trần Thị Hà Nguyên Vụ trưởng Vụ GD ĐH -Bộ GD&ĐT Uỷ viên
4 Nguyễn Văn Uyên Trưởng phòng CNCL -TTKĐCLGD Hiệp hội CTĐHCĐVN Ủy viên TT
5 Đinh Tuấn Dũng Trưởng phòng ĐGCLGD -TTKĐCLGD Hiệp hội CTĐHCĐVN Thư ký
6  Trần Quang Quý  Phó Chủ tịch Hiệp hội CTĐHCĐVN Uỷ viên
7  Bành Tiến Long Ủy viên Hội đồng CSKH và CNQG; Ủy viên Hội đồng GSNN Uỷ viên
8 Nguyễn Công Khẩn Phó Chủ tịch Hội đồng Đạo đức

trong NC Y Sinh học – Bộ Y tế

Uỷ viên
9 Nguyễn Văn Trào Hiệu trưởng, Trường ĐH Hà Nội Uỷ viên
10 Đỗ Thị Xuân Dung Phó Giám đốc Đại học Huế Uỷ viên
11 Nguyễn Văn Ly Kiểm định viên, TTKĐCLGD Hiệp hội CTĐHCĐVN Uỷ viên
12 Phạm Văn Hùng Trưởng Ban Khảo thí và ĐBCLGD, Đại học Thái Nguyên Uỷ viên
13  Hoàng Xuân Lâm Chủ tịch HĐQT C.ty CP Đầu tư và Phát triển TTQG AVA; Chủ tịch HĐQT Tr. ĐH CN & QL Hữu Nghị Uỷ viên
Thứ bảy, 25/06/2022 | 15:27 GMT +7
 • abcdef
 • Hiện tại
  °C
  Độ ẩm: %
  Gió: không xác định,
  Mặt trời mọc:
  Mặt trời lặn:
  Nguồn: www.accuweather.com/vi/vn/vietnam-weather
 •  
  • logo-dhngoaithuong
  • logo-dhtm
  • logo-dhktqd