Giám đốc:

Họ và tên: PGS. TS. Nguyễn Phương Nga

Di động: 0913 233 096

Email: nganp@cea-avuc.edu.vn ; phuongnga.kdcl@gmail.com

a

Phó Giám đốc:

Họ và tên: TS. Phạm Xuân Thanh

Di động: 0913090960

Email: phamxuanthanh154@gmail.com

 

Họ và tên: TS. Nguyễn Văn Ly  

Di động: 0913219987

Email: nguyenvanlyctx14@gmail.com

a

Chánh Văn phòng:

Họ và tên: Ông Nguyễn Anh Tuấn

Di động: 0982 033 666

Email: tuanna@cea-avuc.edu.vn

 

Phó Chánh Văn phòng:

Họ và tên: ThS. Trần Quốc Hùng

Di động: 0913534804

Email: tranquochung06@gmail.com

a

Trưởng phòng Đánh giá chất lượng giáo dục:

Họ và tên: ThS. Đinh Tuấn Dũng

Di động: 0913 034 279

Email: dungt@cea-avuc.edu.vn

 

Phó Trưởng phòng Đánh giá chất lượng giáo dục:

Họ và tên: TS. Nguyễn Thị Tuyết

Di động: 0912104019

Email: nttuyet35@gmail.com 

a

Trưởng phòng Công nhận chất lượng:

Họ và tên: PGS.TS. Nguyễn Văn Uyên

Di động: 0912 541 682

Email: uyennv@cea-avuc.edu.vn

                      a

Trưởng phòng Hợp tác và Phát triển

Họ và tên: ThS. Tống Thành Trung

Di động: 0837418356

Email: tongthanhtrung1982@gmail.com

            tongthanhtrung@cea-avuc.edu.vn

 

Trưởng phòng Đào tạo và Bồi dưỡng

Họ và tên: TS. Mai Thị Quỳnh Lan

Di động: 0836721598

Email: mqlan@yahoo.com

CƠ CẤU TỔ CHỨC

TT

Tên vị trí, đơn vị

cấu thành

Họ và tên

Học hàm, học vị

I

Lãnh đạo Trung tâm

   

1

Giám đốc

Nguyễn Phương Nga

PGS.TS

2

Phó Giám đốc

Phạm Xuân Thanh

TS

3

Phó Giám đốc

Nguyễn Văn Ly

TS

II

Văn phòng

   

1

Chánh Văn phòng

Nguyễn Anh Tuấn

Cử nhân

2

Phó Chánh Văn phòng

Trần Quốc Hùng

ThS

3

Phụ trách Kế toán

Nguyễn Thị Tâm Trinh

Cử nhân

4

Nhân viên

Nguyễn Bảo Chi

Cử nhân

5

Nhân viên

Trần Thị Vân Hà

Cử nhân

6

Nhân viên

Đàm Thị Hà

Cử nhân

7

Nhân viên

Quang Trâm Anh

Cử nhân

III

Phòng Đánh giá CLGD

   

1

Trưởng phòng

Đinh Tuấn Dũng

ThS

2

Phó Trưởng phòng

Nguyễn Thị Tuyết

TS

3

Kiểm định viên

Nguyễn Huy Cường

ThS

4

Kiểm định viên

Chu Minh Hồng

PGS.TS

IV

Phòng Công nhận chất lượng

   

1

Trưởng phòng

Nguyễn Văn Uyên

PGS.TS

2

Kiểm định viên

Nguyễn Đức Thạnh

TS

3

Kiểm định viên

Trần Thị Tuyết

TS

V

Phòng Hợp tác & Phát triển

   

1

Trưởng phòng

Tống Thành Trung

ThS

2

Chuyên viên cao cấp

Nguyễn Thiện Minh

TS

3

Cố vấn cao cấp

Ngô Doãn Đãi

PGS.TS

VI

Phòng Đào tạo và Bồi dưỡng

   

1

Trưởng phòng

Mai Thị Quỳnh Lan TS

2

Kiểm định viên Phạm Ngân Giang TS

3

Kiểm định viên Phạm Văn Hùng TS

 

 

Thứ ba, 03/10/2023 | 16:35 GMT +7
Hiện tại
°C
Độ ẩm: %
Gió: không xác định,
Mặt trời mọc:
Mặt trời lặn:
Nguồn: www.accuweather.com/vi/vn/vietnam-weather
  •  
    • logo-dhngoaithuong
    • logo-dhtm
    • logo-dhktqd