Director:

Assoc.Prof. Doctor Nguyen Phuong Nga

Mobile phone: 0913 233 096

Email: nguyenphuongnga@cea-avuc.edu.vn ; phuongnga.kdcl@gmail.com

 

Vice Director:

Doctor Pham Xuan Thanh

Mobile: 0913090960

Email: phamxuanthanh154@gmail.com; phamxuanthanh@cea-avuc.edu.vn

 

Vice Director:

Doctor Nguyen Van Ly

Mobile: 0913219987

Email: nguyenvanlyctx14@gmail.com 

 

Chief of Office:

Mr. Nguyen Anh Tuan

Mobile phone: 0982 033 666

Email: nguyenanhtuan@cea-avuc.edu.vn

 

Head of Education Accreditation Division:

MA. Dinh Tuan Dung

Mobile phone: 0913 034 279

Email: dungdt8756@gmail.com

 

Deputy – Head of Education Accreditation Division:

Doctor  Nguyen Thi Tuyet

Mobile phone: 0913 034 279

Email: nttuyet35@gmail.com ; nguyenthituyet@cea-avuc.edu.vn

 

Head of Education Accrediting Recognition Division:

Assoc.Prof. Doctor  Nguyen Van Uyen

Mobile phone: 0912 541 682

Email: nguyenvanuyen1959@gmail.com

 

Head of Consultancy & Cooperation Development Division:

MA. Tong Thanh Trung 

Mobile phone: 0837418356

Email: tongthanhtrung1982@gmail.com

            tongthanhtrung@cea-avuc.edu.vn

 

 

Head of Training Division: 

Doctor Mai Thi Quynh Lan 

Mobile phone: 0836721598

Email: mqlan@yahoo.com ; maiquynhlan@cea-avuc.edu.vn

 

Staff:

 1. Assoc.Prof.Doctor Nguyen Phuong Nga
 2. Assoc.Prof.Doctor Tran Thi Ha
 3. Doctor Nguyen Van Ly
 4. Doctor Pham Xuan Thanh
 5. Assoc.Prof.Doctor Nguyen Van Uyen
 6. Assoc.Prof.Doctor Le Duc Ngoc
 7. Assoc.Prof.Doctor Ngo Doan Dai
 8. MA. Dinh Tuan Dung
 9. Doctor To Thi Thu Huong
 10. Doctor Nguyen Thi Tuyet
 11. Doctor Nguyen Duc Thanh
 12. Doctor Nguyen Thi Thu Ha
 13. Doctor Tran Duc Hieu
 14. Ms. Nguyen Thi Tam Trinh
 15. Mr. Nguyen Anh Tuan
 16. MA. Tong Thanh Trung
 17. Mr. Dang Quang Kieu
 18. Ms. Tran Thi Van Ha
 19. Ms. Nguyen Bao 
 20. Mr. Tran Van Quyen
 21. Ms. Quang Tram Anh 
 22. Ms. Dam Thi Ha 
Thứ năm, 07/12/2023 | 00:05 GMT +7
Hiện tại
°C
Độ ẩm: %
Gió: không xác định,
Mặt trời mọc:
Mặt trời lặn:
Nguồn: www.accuweather.com/vi/vn/vietnam-weather
 •  
  • logo-dhngoaithuong
  • logo-dhtm
  • logo-dhktqd