Director:
Assoc. Prof. Dr. Nguyen Phuong Nga
Mobile: +84 913 233 096
Email: nganp@cea-avuc.edu.vn ; ngaphuong18@yahoo.com

Deputy Directors:
Name: ……………
Mobile: …………..
Email: …………….

Name: ……………
Mobile: …………..
Email: …………….

Head of Director Office:
Dr. Chu Duc Nha
Mobile: +84 912 361 901
Email: nhacd@cea-avuc.edu.vn ; nhaducchu@gmail.com

Head of Education Accrediting Division:
Name: ……………
Mobile: …………..
Email: …………….

Head of Consultancy and Cooperation Development Division:
Name: ……………
Mobile: …………..
Email: …………….

Thứ bảy, 09/12/2023 | 18:25 GMT +7
Hiện tại
°C
Độ ẩm: %
Gió: không xác định,
Mặt trời mọc:
Mặt trời lặn:
Nguồn: www.accuweather.com/vi/vn/vietnam-weather
  •  
    • logo-dhngoaithuong
    • logo-dhtm
    • logo-dhktqd