Trang chủ » Các hoạt động nổi bật » Kiểm định chất lượng » 33/2014/TT-BGDĐT Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo điều dưỡng trình độ đại học, cao đẳng
33/2014/TT-BGDĐT Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo điều dưỡng trình độ đại học, cao đẳng