Trong giai đoạn 2016-2017, Trung tâm sẽ triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học sau đây:
– Tập hợp các công trình nghiên cứu về cơ sở khoa học và thực tiễn của hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục.
– Nghiên cứu về cơ sở khoa học và thực tiễn đánh giá xếp hạng năng lực người học.
– Tập hợp các bộ tiêu chí xếp hạng trường đại học thông dụng hiện nay trên thế giới.

Thứ hai, 05/12/2022 | 22:37 GMT +7
 • abcdef
 • Hiện tại
  °C
  Độ ẩm: %
  Gió: không xác định,
  Mặt trời mọc:
  Mặt trời lặn:
  Nguồn: www.accuweather.com/vi/vn/vietnam-weather
 •  
  • logo-dhngoaithuong
  • logo-dhtm
  • logo-dhktqd