1. Danh sách Tổ thư ký giúp việc cho Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục
TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị Nhiệm vụ
1 Đinh Tuấn Dũng Trưởng phòng ĐGCLGD -TTKĐCLGD Hiệp hội CTĐHCĐVN Tổ trưởng
2 Lê Thị Kim Dung Trưởng phòng HT & PT -TTKĐCLGD Hiệp hội CTĐHCĐVN Uỷ viên
3 Nguyễn Thị Tuyết Kiểm định viên -TTKĐCLGD Hiệp hội CTĐHCĐVN Uỷ viên
4 Nguyễn Minh Khôi Phó CVP -TTKĐCLGD Hiệp hội CTĐHCĐVN Uỷ viên
5 Phạm Thị Quyên Trưởng phòng ĐBCL, Tr. ĐH Phương Đông Uỷ viên
6 Nguyễn Anh Tuấn Chánh Văn phòng -TTKĐCLGD Hiệp hội CTĐHCĐVN Uỷ viên
7 Nguyễn Thị Tâm Trinh Phụ trách Kế toán -TTKĐCLGD Hiệp hội CTĐHCĐVN Uỷ viên
Thứ bảy, 25/06/2022 | 15:07 GMT +7
 • abcdef
 • Hiện tại
  °C
  Độ ẩm: %
  Gió: không xác định,
  Mặt trời mọc:
  Mặt trời lặn:
  Nguồn: www.accuweather.com/vi/vn/vietnam-weather
 •  
  • logo-dhngoaithuong
  • logo-dhtm
  • logo-dhktqd