1. Danh sách Tổ thư ký giúp việc cho Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục
TT Họ và tên Học
vị
Năm
sinh
Chức vụ, đơn vị Nhiệm vụ
1 Đinh Tuấn Dũng ThS. 1956 Trưởng phòng ĐGCLGD -TTKĐCLGD Hiệp hội CTĐHCĐVN Tổ trưởng
2 Lê Thị Kim Dung TS. 1961 Trưởng phòng HT & PT -TTKĐCLGD Hiệp hội CTĐHCĐVN Uỷ viên
3 Nguyễn Thị Tuyết TS. 1965 Kiểm định viên -TTKĐCLGD Hiệp hội CTĐHCĐVN Uỷ viên
4 Trần Quốc Hùng ThS. 1960 Phó Chánh Văn phòng, Trung tâm

KĐCLGD

Uỷ viên
5 Phạm Thị Quyên ThS. 1975 Trưởng phòng ĐBCL, Tr. ĐH Phương Đông Uỷ viên
Thứ hai, 05/12/2022 | 21:56 GMT +7
 • abcdef
 • Hiện tại
  °C
  Độ ẩm: %
  Gió: không xác định,
  Mặt trời mọc:
  Mặt trời lặn:
  Nguồn: www.accuweather.com/vi/vn/vietnam-weather
 •  
  • logo-dhngoaithuong
  • logo-dhtm
  • logo-dhktqd