Giám đốc:

PGS. TS. Nguyễn Phương Nga

Di động: 0913 233 096

Email: nganp@cea-avuc.edu.vn ; phuongnga.kdcl@gmail.com

 

Phó Giám đốc:

 1. Phạm Xuân Thanh

Di động: 0913090960

Email: phamxuanthanh154@gmail.com

 

Phó Giám đốc:

PGS.TS. Trần Thị Hà

Di động: 0903494449

Email: tranhathanh@yahoo.com 

 

 

Chánh Văn phòng:

Họ và tên: Ông Nguyễn Anh Tuấn

Di động: 0982 033 666

Email: tuanna@cea-avuc.edu.vn

 

Trưởng phòng Đánh giá chất lượng giáo dục:

Họ và tên: ThS. Đinh Tuấn Dũng

Di động: 0913 034 279

Email: dungt@cea-avuc.edu.vn

 

Trưởng phòng Công nhận chất lượng:

Họ và tên: PGS.TS. Nguyễn Văn Uyên

Di động: 0912 541 682

Email: uyennv@cea-avuc.edu.vn

 

Trưởng phòng Hợp tác và Phát triển

Họ và tên: TS. Lê Thị Kim Dung

Di động: 0904122550

Email: lkdung1204@gmail.com

 

Phó Trưởng phòng Hợp tác và Phát triển

Họ và tên: ThS. Tống Thành Trung

Di động: 0913 087 382

Email: tongthanhtrung1982@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật, 28/02/2021 | 09:37 GMT +7
 • abcdef
 • Hiện tại
  °C
  Độ ẩm: %
  Gió: không xác định,
  Mặt trời mọc:
  Mặt trời lặn:
  Nguồn: www.accuweather.com/vi/vn/vietnam-weather
 •  
  • logo-dhngoaithuong
  • logo-dhtm
  • logo-dhktqd