Giám đốc:

PGS. TS. Nguyễn Phương Nga

Di động: 0913 233 096

Email: nganp@cea-avuc.edu.vn ; phuongnga.kdcl@gmail.com

 

Phó Giám đốc:

TS. Phạm Xuân Thanh

Di động: 0913090960

Email: phamxuanthanh154@gmail.com

 

Chánh Văn phòng:

Họ và tên: Ông Nguyễn Anh Tuấn

Di động: 0982 033 666

Email: tuanna@cea-avuc.edu.vn

 

Trưởng phòng Đánh giá chất lượng giáo dục:

Họ và tên: ThS. Đinh Tuấn Dũng

Di động: 0913 034 279

Email: dungt@cea-avuc.edu.vn

 

Trưởng phòng Công nhận chất lượng:

Họ và tên: PGS.TS. Nguyễn Văn Uyên

Di động: 0912 541 682

Email: uyennv@cea-avuc.edu.vn

 

Phó phòng Hợp tác và Phát triển

Họ và tên: ThS. Tống Thành Trung

Di động: 0913 087 382

Email: tongthanhtrung1982@gmail.com

 

Các cán bộ cơ hữu của Trung tâm:

1.  PGS.TS. Nguyễn Phương Nga
2.  TS. Phạm Xuân Thanh
3.   PGS.TS. Nguyễn Văn Uyên
4.   PGS.TS. Lê Đức Ngọc
5.   PGS.TS. Ngô Doãn Đãi
6.   ThS. Đinh Tuấn Dũng
7.   TS. Tô Thị Thu Hương
8.   Ông Nguyễn Anh Tuấn
9.   Bà Nguyễn Thị Tâm Trinh
10. ThS. Tống Thành Trung
11. Bà Nguyễn Thị An
12. Ông Nguyễn Huy Phương
Thứ hai, 18/02/2019 | 10:48 GMT +7
 • abcdef
 • Hiện tại
  °C
  Độ ẩm: %
  Gió: không xác định,
  Mặt trời mọc:
  Mặt trời lặn:
  Nguồn: www.accuweather.com/vi/vn/vietnam-weather
  • logo-dhngoaithuong
  • logo-dhtm
  • logo-dhktqd
  • Người online: 0
  • Số lượt truy cập: 43.792