Giám đốc:

PGS. TS. Nguyễn Phương Nga

Di động: 0913 233 096

Email: nganp@cea-avuc.edu.vn ; phuongnga.kdcl@gmail.com

a

Phó Giám đốc:

Phạm Xuân Thanh

Di động: 0913090960

Email: phamxuanthanh154@gmail.com

a

Chánh Văn phòng:

Họ và tên: Ông Nguyễn Anh Tuấn

Di động: 0982 033 666

Email: tuanna@cea-avuc.edu.vn

a

Trưởng phòng Đánh giá chất lượng giáo dục:

Họ và tên: ThS. Đinh Tuấn Dũng

Di động: 0913 034 279

Email: dungt@cea-avuc.edu.vn

a

Trưởng phòng Công nhận chất lượng:

Họ và tên: PGS.TS. Nguyễn Văn Uyên

Di động: 0912 541 682

Email: uyennv@cea-avuc.edu.vn

                      a

Trưởng phòng Hợp tác và Phát triển

Họ và tên: TS. Lê Thị Kim Dung

Di động: 0904122550

Email: lkdung1204@gmail.com

               

Phó Trưởng phòng Hợp tác và Phát triển

Họ và tên: ThS. Tống Thành Trung

Di động: 0913 087 382

Email: tongthanhtrung1982@gmail.com

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC

TT

Tên vị trí, đơn vị

cấu thành

Họ và tên

Học hàm, học vị

I

Lãnh đạo Trung tâm

 

 

1

Giám đốc

Nguyễn Phương Nga

PGS.TS

2

Phó Giám đốc

Phạm Xuân Thanh

TS

II

Văn phòng

 

 

1

Chánh Văn phòng

Nguyễn Anh Tuấn

 

2

Phó Chánh Văn phòng

Nguyễn Minh Khôi

TS

3

Phụ trách Kế toán

Nguyễn Thị Tâm Trinh

 

4

Nhân viên VT – KT

Ngô Thị Thu Thảo

 

III

Phòng Đánh giá CLGD

 

 

1

Trưởng phòng

Đinh Tuấn Dũng

ThS

2

KĐV

Trần Quốc Hùng

ThS

3

KĐV

Nguyễn Thị Tuyết

TS

4

KĐV

Chu Minh Hồng

PGS.TS

IV

Phòng Công nhận chất lượng

 

 

1

Trưởng phòng

Nguyễn Văn Uyên

PGS.TS

2

KĐV

Nguyễn Văn Ly

TS

3

KĐV

Nguyễn Đức Thạnh

TS

V

Phòng Hợp tác & Phát triển

 

 

1

Trưởng phòng

Lê Thị Kim Dung

TS

2

Phó Trưởng phòng

Tống Thành Trung

ThS

3

KĐV

Trần Đức Hiếu

TS

4

Chuyên viên

Nguyễn Thiện Minh

TS

5

Cố vấn cao cấp Phòng HT&PT

Ngô Doãn Đãi

PGS.TS

 

Thứ tư, 27/10/2021 | 19:32 GMT +7
 • abcdef
 • Hiện tại
  °C
  Độ ẩm: %
  Gió: không xác định,
  Mặt trời mọc:
  Mặt trời lặn:
  Nguồn: www.accuweather.com/vi/vn/vietnam-weather
 •  
  • logo-dhngoaithuong
  • logo-dhtm
  • logo-dhktqd