Director:

Assoc.Prof. Doctor Nguyen Phuong Nga

Mobile phone: 0913 233 096

Email: nganp@cea-avuc.edu.vn ; phuongnga.kdcl@gmail.com

 

Vice Director:

Doctor Pham Xuan Thanh

Mobile: 0913090960

Email: phamxuanthanh154@gmail.com

 

Vice Director:

Assoc. Prof. Doctor Tran Thi Ha

Mobile: 0903494449

Email: tranhathanh@yahoo.com 

 

Chief of Office:

Mr. Nguyen Anh Tuan

Mobile phone: 0982 033 666

Email: tuanna@cea-avuc.edu.vn

 

 

Head of Education Accreditation Unit:

MA. Dinh Tuan Dung

Mobile phone: 0913 034 279

Email: dungt@cea-avuc.edu.vn

 

 

 

Staff:

 1. Assoc.Prof.Doctor Nguyen Phuong Nga
 2. Assoc.Prof.Doctor Tran Thi Ha
 3. Doctor Pham Xuan Thanh
 4. Assoc.Prof.Doctor Nguyen Van Uyen
 5. Assoc.Prof.Doctor Le Duc Ngoc
 6. Assoc.Prof.Doctor Ngo Doan Dai
 7. MA. Dinh Tuan Dung
 8. Doctor To Thi Thu Huong
 9. Doctor Nguyen Thi Tuyet
 10. Doctor Nguyen Duc Thanh
 11. Doctor Nguyen Thi Thu Ha
 12. Doctor Tran Duc Hieu
 13. Ms. Nguyen Thi Tam Trinh
 14. Mr. Nguyen Anh Tuan
 15. MA. Tong Thanh Trung
 16. Mr. Dang Quang Kieu
 17. Ms. Tran Thi Van Ha
 18. Mr. Tran Van Quyen
Thứ sáu, 02/06/2023 | 19:57 GMT +7
Hiện tại
°C
Độ ẩm: %
Gió: không xác định,
Mặt trời mọc:
Mặt trời lặn:
Nguồn: www.accuweather.com/vi/vn/vietnam-weather
 •  
  • logo-dhngoaithuong
  • logo-dhtm
  • logo-dhktqd